مرکز رشد شريف صفحه نخست

تجليل از فناوران و پژوهشگران برتر دانشگاه شريف و تقدير از شركت رشد يافته مركز رشد

در مراسم تجليل از فناوران و پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتى شريف كه در روز يكشنبه مورخ 3 دى 1391 در سالن كهرباى دانشكده برق دانشگاه صنعتى شريف برگزار گرديد از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه تقدير گرديد.

در اين مراسم از شركتهاى دانش بنيان دانشگاه صنعتى شريف نيز تقدير گرديد كه در اين ميان از شركت كارنوايده آل آرمان كه يكى از شركت‌هاى رشد يافته مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف مى باشد به عنوان شركت نمونه دانش بنيان دانشگاه صنعتى شريف تقدير به عمل آمد.

فهرست فناوران و پژوهشگران و اساتيد برتر كه مورد تقدير قرار گرفتند به شرح زير است:

New Page 1

برگزیدگان هفته پژوهش سال 1391

نام استاد

عنوان تقدیر

آقای دكتر محمدصالح تواضعی

پژوهشگر نمونه جوان دانشگاه در شاخه فنی - مهندسی

 آقای دكتر محسن اصغری

پژوهشگر نمونه جوان دانشگاه در شاخه فنی - مهندسی

آقای  دكتر محمدرضاهرمزی نژاد

پژوهشگر نمونه جوان دانشگاه در شاخه علوم پایه

آقای دكتر  عبدالرضا سیم چی

پژوهشگر نمونه پر استناد دانشگاه

دانشكده مهندسی مكانیك

دانشكده نمونه از نظر رشد پژوهشی

آقای  دكتر علیرضا فتاحی

پژوهشگر نمونه از نظر رشد

آقای  دكتر  مجید عباسپور

مولف نمونه دانشگاه در حوزه كتاب فارسی

آزمایشگاه نانو ذرات و پوششهای نانو متری

آزمایشگاه نمونه در ارائه خدمات آزمایشگاهی

آقای  دكتر ابوالحسن وفایی

به پاس خدمات ارزنده و ماندگار در حوزه ارتقاء نشریات دانشگاه

آقای دكتر حمید مهدیقلی

به پاس خدمات ارزنده و ماندگار در مدیریت كتابخانه دانشگاه

آقای دكتر محمود فتوحی

پژوهشگر برتر كشوری در شاخه فنی - مهندسی

آقای دكتر سعید شاهرخیان

پژوهشگر برتر كشوری در شاخه علوم پایه

قطب علمی مدیریت و كنترل شبكه­های قدرت

قطب برتر علمی كشوری

  

نام استاد

عنوان تقدیر

آقای دكتر جعفر  حبیبی

پژوهشگر نمونه دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت

آقای دكتر ایوب تركیان

پژوهشگر نمونه دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت

آقای دكتر سیدعباس موسوی

پژوهشگر جوان نمونه دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت

آقای دكتر سید مهدی خرازی

پژوهشگر جوان نمونه دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت

آقای دكتر حسن سالاریه

پژوهشگر جوان نمونه دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت

مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته

مركز پژوهشی نمونه دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت

مركز مطالعات تكنولوژی

مركز پژوهشی نمونه دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت

آقای دكتر شاهرخ قائم مقامی

پژوهشگر نمونه دانشگاه در حوزه فناوری

آقای دكتر بیژن رشیدیان

پژوهشگر نمونه دانشگاه در حوزه فناوری

صندوق پژوهش و فناوری شریف

واحد همكار نمونه ارزش آفرین دانشگاه

شركت كارنو ایده آل آرمان

شركت نمونه دانش بنیان مركز رشد دانشگاه

 

برگزیدگان هفته پژوهش سال 1391

 

نام استاد

عنوان تقدیر

آقای دكتر مهدی جلیلی

پژوهشگر نمونه دانشكده مهندسی كامپیوتر

آقای دكتر محمدحسن سعیدی

پژوهشگر نمونه دانشكده مهندسی مكانیك

آقای دكتر حسن حدادپور

پژوهشگر نمونه دانشكده مهندسی هوا فضا

آقای دكتر حبیب باقری

پژوهشگر نمونه دانشكده شیمی

آقای دكتر مهدوی امیری

پژوهشگر نمونه دانشكده ریاضی

آقای دكتر محمد كاظمینی

پژوهشگر نمونه دانشكده مهندسی شیمی و نفت

آقای دكتر امید اخوان

پژوهشگر نمونه دانشكده فیزیك

آقای دكتر  سیامك  سراج زاده

پژوهشگر نمونه دانشكده مهندسی و علم مواد

آقای دكتر سید تقی اخوان نیاكی

پژوهشگر نمونه دانشكده مهندسی صنایع

 

افراد شایسته تقدیر سال 1391

 

نام استاد

عنوان تقدیر

آقای دكتر محمدتقی احمدیان

دانشكده مهندسی مكانیك

آقای دكتر محسن كاظمی نژاد

دانشكده مهندسی و علم مواد

آقای دكتر اصغر مولایی

دانشكده مهندسی شیمی و نفت

آقای دكتر محمدرضا سلطانی

دانشكده مهندسی هوا فضا

آقای دكتر رضا نقدآبادی

دانشكده مهندسی مكانیك

آقای دكتر خشایار مهرانی

دانشكده مهندسی برق - از نظر رشد مقالات در سال 90