مرکز رشد شريف صفحه نخست

طراحى،مهندسى و ساخت برنر ودستگاه تست برنر توربين‌گازى راستون براى اولين دركشور

عکسبا تلاش متخصصان صنعت توربين كشور در يكى از شركت هاى رشد يافته مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف سيستم سوخت پاش مايع توربين گازى راستون Ruston tb 5000 gas turbine Liquid burner به همراه دستگاه تست مربوطه مهندسى و ساخته شد.

اين كار در طى حدود 8 ماه كار مضاعف و همكارى متخصصان متعدد در رشته هاى مختلف مهندسى در شركت كارنو ايده آل آرمان به انجام رسيد و با همكارى صميمانه مديريت و كارشناسان شركت پالايش نفت لاوان بر روى يكى از توربين ها نصب و مورد بهره بردارى قرار گرفت.

به گفته مهندس عطارى، مدير عامل شركت كارنو، برنر توربين هاى گازى بدليل پاشش و كنترل سوخت از حساسيت و دقت هاى بالايى برخوردار هستند، كه بايستى به طور هماهنگ در محفظه احتراق توربين هاى گازى عمل نموده و در محدوده دمايى كنترل شده كار نمايند. لذا، از ارزش افزوده و فن آورى بالايى برخوردار هستند.

با به ثمر رسيدن اين پروژه، علاوه بر كسب دانش فنى ساخت برنرهاى سوخت مايع توربين هاى گازى و قطع وابستگى با استفاده از توان متخصصان داخلى و تامين كالا با 30% قيمت خارجى، دغدغه صنايع انرژى كشور براى تهيه اين نياز اساسى نيز از ميان برداشته شد.

لينك هاى مرتبط:

http://www.sharif.ir/home/-/tagged_content/F233/id/345402

http://isna.ir/fa/news/91100402155

http://hitna.ir/fa/news/9877