مرکز رشد شريف صفحه نخست

انتخاب فناور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف به عنوان فناور برتر كشور

در مراسم سيزدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فن آوران برتر كه با حضور آقاى رحيمى معاون اول رئيس جمهور و نيز وزراى علوم، تحقيقات و فناورى و دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح در دانشگاه شهيد بهشتى برگزار شد از 110 تن از پژوهشگران و فن آوران برتر كشور با اهداى لوح و هداياى نقدى تجليل به عمل آمد.

در اين جشنواره كه در روز شنبه 25 آذر 1391 در محل سالن همايشهاى بين المللى دانشگاه شهيد بهشتى برگزار گرديد،‌ از آقاى مهندس فرشاد صالحى، مديرعامل شركت شريف نانو پارس (واحد فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف) و دانشجوى مقطع دكترى دانشكده مهندسى و علم مواد به عنون "فناور برتر" كشور تقدير شد.

شركت شريف نانو پارس با ايده محورى "تحقيق و توليد پوشش‌هاى پاك بر پايه فناورى نانو" از آذر ماه سال 90 در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف مستقر شده و تا كنون موفق به ساخت و توليد چندين محلول نانو پاك شده است.

برخى از عناوين و افتخارات كسب شده توسط مركز رشد در جشنواره هاى تقدير از پژوهشگران برتر كشور (مراسم سالانه هفته پژوهش وزارت علوم1391-1387) به شرح ذيل است:

New Page 1

ردیف

جشنواره

عنوان كسب شده

سال

1

نهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر

مدیر پژوهشی برتر كشور

1387

2

دهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر

مدیر پژوهشی شاخص‌ پارك‌ها و مراكز رشد كشور
(شركت پارسا پلیمر شریف)

1388

3

یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر

مركز رشد برتر كشور در زمینه تبدیل علم به ثروت

1389

 فناور برتر كشور
(شركت لیان پیشرو خلیج فارس)

4

دوازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر

-

1390

5

سیزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر

 فناور برتر كشور
(شركت شریف نانو پارس)

1391