مرکز رشد شريف صفحه نخست

افزايش ساعت حضور واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه شريف در سال 1389

با عنايت به كسب موفقيت‌هاى چشمگير توسط واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف در سال 88، جهت فراهم نمودن امكان كار و فعاليت بيشتر ، ساعت كار واحدهاى فناور در مركز براى سال 89 افزايش يافت. و ساعت كار مركز در 5 روز اول هفته از 8 صبح لغايت 21 مى باشد.

اميد است با بهره‌بردارى هرچه بيشتر از ساعات كارى و حضور حداكثرى واحدهاى فناور، موفقيت‌هاى بيشترى براى كسب و كارهاى دانش بنيان فراهم گردد.

در ضمن واحدهاى فناورى كه در راستاى انجام پروژه‌هاى خود به ساعات بيشترى جهت حضور در مركز رشد نياز داشته ‌باشند، مى‌توانند ضمن رعايت مقررات لازم، هماهنگى‌هاى مربوط را با مركز به انجام رسانند.