مرکز رشد شريف صفحه نخست

خروج موفقيت‌آميز چهار واحد فناور از مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه‌صنعتى‌شريف

چهار شركت دانش بنيان مستقر در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف، موفق به تحقق ايده محورى و توليد محصول گرديده و به يارى خداى منان و در سايه تدبير و تلاش، پس از طى مراحل رشد كارى خود، در بازة زمانى تيرماه تا مهرماه سال 1391 با موفقيت از اين مركز خارج شدند.

اين شركت‌ها عبارتند از: 1- شركت «ليان پيشرو خليج فارس» با مديريت عاملى آقاى مهندس هادى فيوض و با ايده محورى «طراحى و ساخت ربات‌هاى زير سطحى» 2- شركت «ارتباطات موج شريف» با مديريت عاملى آقاى دكتر ابومسلم جان‌نثارى و با ايده محورى «طراحى و توليد تجهيزات مخابراتى » 3- شركت «مشاوران خدمات انرژى آريان بهسا» با مديريت عاملى آقاى مهندس رسول آخرتى و با ايده محورى «بهينه‌سازى انرژى در بخش ساختمان و صنعت و بيمه انرژى» 4- شركت «مهندسى پيشگامان جوش شريف» با مديريت عاملى آقاى مهندس سيدسياوش فيروزآبادى و با ايده محورى «ارايه خدمات مهندسى بر اساس فناورى‌هاى نوين جوشكارى در حوزه تعمير قطعات صنعتى و طراحى و ساخت ابزارآلات نوين جوشكارى».

در ضمن هسته فناور «منابع تغذيه سوئيچينگ» با مديريت آقاى محسن شفاعى و ايده محورى «طراحى و ساخت منابع تغذيه سوئيچينگ با ولتاژ و دقت بالا» بعد از شش ماه فعاليت در مردادماه سال جارى از مركز رشد خارج گرديد.

با آرزوى توفيق روزافزون براى اين عزيزان.