مرکز رشد شريف صفحه نخست

بهره‌بردارى از سامانه رتبه‌بندى شركت‌هاى دانش‌بنيان با معرفى شركت پارسا پليمر شريف

عکسبا حضور دكتر محمد مهدى نژاد نورى معاون پژوهش و فناورى وزير علوم سامانه دبيرخانه تشخيص صلاحيت رتبه‌بندى و صدور مجوز شركت‌ها و موسسات دانش بنيان رونمايى شد.

به گزارش روابط عمومى وزارت علوم، دكتر مهدى‌نژادنورى در مراسم رونمايى از اين سامانه گفت: طى سال‌هاى اخير رشد و توسعه پارك‌هاى علم و فناورى و قانون حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان در وزارت علوم صورت گرفته و زمانى كه فعاليت‌هاى مربوط به پارك‌هاى علم و فناورى و شركت‌هاى دانش بنيان در درون يك نهاد مديريت شود، تعاملات بيشتر و اثربخشى‌ بهترى به همراه خواهد داشت.

دكتر مهدى نژادنورى با بيان اينكه پارك‌هاى علم و فناورى كشور در سه تا پنج محور اصلى فعاليت دارند گفت: 80 درصد فعاليت پارك‌هاى علم و فناورى براساس محورهاى اصلى آنها صورت مى‌گيرد و تنها 20 درصد فعاليت آنها اقتضايى است.

وى بيان داشت: بعد از كشور چين، ايران در قاره آسيا به موضوع گسترش زيرساخت‌هاى لازم براى پارك‌هاى علم و فناورى و شركت‌هاى دانش بنيان توجه كرده است.

معاون پژوهش و فناورى وزير علوم گفت: يكى از بخش‌هاى اقتصاد مقاومتى، مردمى كردن اقتصاد است كه شركت‌هاى دانش بنيان مهمترين عنصر براى اين امر به شمار مى‌رود. دكتر مهدى نژاد نورى افزود: جمهورى اسلامى ايران نياز به نوآورى و جهش دارد كه اين نياز با افزايش جمعيت فناوران صورت خواهد گرفت و شركت‌هاى دانش بنيان مى‌توانند اين نوع جهش‌ها را رقم بزنند. وى تصريح كرد: براى حفظ كميت و كيفيت پارك‌هاى علم و فناورى و شركت‌هاى دانش بنيان بايد رتبه بندى اين مراكز مدنظر قرار گيرد. معاون پژوهش و فناورى وزير علوم گفت: در حال حاضر 31 پارك علم و فناورى، 117 مركز رشد، 2700 شركت دانش بنيان و 19 هزار نفر فناور در كشور وجود دارد. وى در پايان تصريح كرد: در حال حاضر پارك‌هاى علم و فناورى و شركت‌هاى دانش بنيان سهم عمده اى در اقتصاد ملى ندارند كه اين گزينه بايد تقويت شود.

اين سامانه بر اساس قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش بنيان (مصوب سال 89) انجام شده كه بر اين اساس مصداق‌هاى دانش بنيان بودن شركت‌ها، حمايت‌ها، شناسايى تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندى در آن تعيين مى‌شود.

گفتنى است از سال گذشته طراحى و اجراى سامانه دبيرخانه تشخيص صلاحيت رتبه‌بندى و صدور مجوز شركت‌ها و موسسات دانش بنيان در دبيرخانه شوراى عالى علوم تحقيقات و فناورى (عتف) آغاز شده بود.

همزمان با راه اندازى اين سامانه اولين شركت دانش بنيان با نام «پارسا پليمر شريف» در اين سامانه به ثبت رسيد. لازم به ذكر است شركت پارسا پليمر شريف به مدير عاملى آقاى مهندس زكايى از واحدهاى فناور رشد يافته مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف بوده كه هم اكنون در مجتمع فناورى دانشگاه صنعتى شريف مستقر مى باشد.