مرکز رشد شريف صفحه نخست

استقرار 5 واحد فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

در راستاى استقرار واحدهاى فناور دانش بنيان و حمايت از نوآورى‌هاى فناورانه در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف، كميته پذيرش مركز با استقرار 5 واحد فناور جديد به نام‌هاى «رايان موج»، «پليمر پيشرفته شريف»، «مپتا (مديريت پروژه هاى توربينى ايران)»، «فناوران آينده»، «نانو سولار شريف» موافقت نموده و اين پنج واحد از خرداد و مرداد 1391 فعاليت خود را در مركز رشد آغاز نموده‌اند.

واحد فناور «رايان موج» در زمينه رباتيك و اتوماسيون و با ايده محورى «توليد كنترل جوش نقطه‌اى براى دستگاه پرس جوش و رباتيك»، واحد فناور «پليمر پيشرفته شريف» در زمينه فناورى نانو و با ايده محورى «آميزه‌سازى نانو كامپوزيت‌هاى پليمرى در صنعت بسته‌بندى مواد غذايى»، واحد فناور «مپتا (مديريت پروژه هاى توربينى ايران)» در زمينه بهينه‌سازى انرژى و با ايده محورى «طراحى و ساخت سامانه توليد همزمان برق و حرارت (CHP)»، واحد فناور «فناوران آينده» در زمينه هوا فضا و با ايده محورى «طراحى و ساخت سامانه‌هاى هوافضايى در زمينه داده‌بردارى و سنجش از راه دور»، واحد فناور «نانو سولار شريف» در زمينه فناورى نانو با ايده محورى «ساخت سلول خورشيدى فعال شده با رنگ بر پايه Tio2» فعاليت مى نمايند.

مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف با هدف بسترسازى در راستاى ايجاد فرصت‌هاى شغلى مناسب به منظور جذب كارآفرينان و دانش‌آموختگان دانشگاهى و ايجاد فضاى مناسب جهت تجارى‌كردن دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورانه از واحدهاى فناور مستقر در راستاى رشد و توسعه نوآورى‌هاى فناورانه حمايت مى نمايد.