مرکز رشد شريف صفحه نخست

خروج موفقيت‌آميز سه واحد فناور از مركز رشدفناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

به يارى خداى منان و در سايه تدبير و تلاش، طى 3 ماه نخست سال جارى (1391) سه شركت دانش بنيان مستقر در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف، موفق به تحقق ايده محورى و توليد محصول گرديده و پس از طى مراحل رشد كارى خود با موفقيت از اين مركز خارج شدند.

اين شركت ها عبارتند از: 1- شركت «ريلران گستر شريف» با مديريت عاملى آقاى دكتر حسين مختارى و با ايده محورى «طراحى و ساخت مبدل‌هاى الكتريكى توان بالا با تمركز بر سيستم‌هاى حمل و نقل ريلى» 2- شركت «پديده صنعت شريف» با مديريت عاملى آقاى كميل عطاران و با ايده محورى «طراحى و ساخت سيستم‌هاى اتوماسيون» 3- شركت «كارنو ايده‌ال آرمان» با مديريت عاملى آقاى مهندس عليرضا عطارى وبا ايده محورى «مهندسى معكوس، طراحى و ساخت تجهيزات دوار».

با آرزوى توفيق روزافزون براى اين عزيزان.