مرکز رشد شريف صفحه نخست

توليد تعليق شكن بيولوژيك توسط فن آفرينان مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

فن‌آفرينان مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف براى اولين بار در كشور موفق به توليد تعليق شكن بيولوژيك به منظور استفاده در واحدهاى نمك زدايى نفت خام شدند. اين طرح توسط محققان واحد فناور نوين زيست فن آوران شريف؛ مهندس عليرضا نجفى، مهندس محمد تقى معاضد و دكتر داريوش عربيان و تحت راهنمايى‌هاى دكتر رضا روستاآزاد و دكتر محمد رضا رحيم‌پور به انجام رسيد.

در طرح مذكور براى اولين بار در كشور ماده تعليق شكن (دامولسيفاير) به صورت بيولوژيك با استفاده از باكتريهاى بومى جداسازى شده از چاههاى نفت جنوب كشورتوليد گرديد. تعليق شكن يكى از مواد پر مصرف در واحدهايى نمك زدايى نفت خام به منظور جداسازى امولسيون نفت و آب مى باشد كه امروزه انواع شيميايى آن مورد مصرف قرار مى‌گيرد كه اين مواد شيميايى علاوه بر هزينه بالا كه اكثرا توليد خارج از كشور مى باشد دو اشكال عمده ديگر نيز دارند كه شامل سمى بودن اين مواد شيميايى براى افراد و محيط زيست و اينكه هر نوع از نفت خام نيازمند يك تعليق شكن شيميايى خاص خود مى‌باشد و در واقع اين مواد شيميايى كاربرد عمومى ندارند. ولى تعليق شكن بيولوژيك توليد شده در اين طرح علاوه بر داشتن قيمت تمام شده بسيار پايين در مقايسه با انواع شيميايى سازگار با محيط زيست و غير سمى بوده و بر انواع مختلف نفت خام موثر مى باشد.

گفتنى است در اين طرح تمامى باكتريهايى توليد كننده تعليق شكن، بومى مناطق نفت خيز كشور بوده و همگى بعنوان سويه‌هاى جديد ثبت گرديده اند. پس از بهينه‌سازى توليد تعليق شكن بيولوژيك در فاز آزمايشگاهى توليد آن در فاز نيمه صنعتى نيز به بهره بردارى رسيد و تاثير آن در چند واحد نمك زدايى نفت خام با موفقيت آزمايش گرديد و هم اكنون آماده توليد در سطح صنعتى مى باشيم.

3 ثبت اختراع، 5 مقاله ISI، ارائه چندين مقاله در كنفرانس‌هاى بين المللى، كسب مقام برتر در جشنواره دانايى خليج فارس و كسب تاييديه هاى متعدد فنى و علمى در رابطه با ماده توليد شده از چندين پالايشگاه كشور (پالايشگاه بندرعباس، تهران و ...) و دانشگاه‌هاى صنعتى شريف و شيراز، شركت پخش فرآورده‌هاى نفتى و غيره از جمله افتخارات اين پروژه مى باشد.

لينك هاى مرتبط:

http://www.sharif.ir/home/-/tagged_content/F233/id/92312

http://isna.ir/fa/news/91022414189

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1600951

فيلم خبرى // توليد تعليق شكن بيولوژيك نفت از باكترى هاى بومى جنوب كشور

http://jamnews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=82073&Serv=18