مرکز رشد شريف صفحه نخست

تصويب ارائه خط اعتبارى100ميليارد ريالى به صندوق‌پژوهش و‌فناورى توسعه صادرات‌شريف

عکسهيات مديره بانك توسعه صادرات ايران ارائه خط اعتبارى 100 ميليارد ريالى به صندوق پژوهش و فناورى توسعه صادرات شريف جهت ارائه تسهيلات به شركتهاى دانش بنيان را تصويب كرد.

بانك توسعه صادرات ايران به عنوان يك بانك توسعه‌اى در راستاى اهداف كليدى خود براى توسعه صادرات و اينبار با نگاه به توسعه صادرات محصولات دانش بنيان و با هدف حمايت از شركت‌هاى دانش بنيانى كه در مراحل ابتدايى توليد محصولات خود هستند، ارائه خط اعتبارى به ميزان 100 ميليارد ريال به صندوق پژوهش و فناورى توسعه صادرات شريف را مصوب نمود.

در همين راستا مدير عامل صندوق پژوهش و فناورى توسعه صادرات شريف اشاره داشتند كه با توجه به استقبال خوبى كه از خدمات مالى اين صندوق به شركت‌هاى دانش بنيان شده است و با توجه به تعدد متقاضيان جهت اخذ تسهيلات، مشاركت و صدور انواع ضمانت‌نامه طى تفاهمى كه با بانك توسعه صادرات انجام شد مقرر شد در گام اول يك خط اعتبارى به ميزان 100 ميليارد ريال به اين صندوق و با عامليت يكى از شعب بانك (كه به عنوان شعبه دانش بنيان بانك مطرح خواهد شد) به صندوق داده شود و در گام‌هاى بعدى هم سقف مبلغ افزوده خواهد شد و هم گستره خدمات مالى به شركت‌هاى دانش بنيان افزايش خواهد يافت.

زيودار در پايان تصريح كردند با توجه به تصويب كليات طرح به زودى و طى هفته‌هاى آتى آيين‌نامه اجرايى آن نيز تدوين و ابلاغ خواهد گرديد. متقاضيان مى‌توانند جهت استفاده از اين خط اعتبارى و پس از ابلاغ آيين‌نامه به سايت www.sharifvc.ir مراجعه نمايند.