مرکز رشد شريف صفحه نخست

بررسى تعاملات مالى بين دانشگاه صنعتى شريف و بانك توسعه صادرات ايران

New Page 1

نشست تخصصی آشنایی با خدمات مالی و اعتباری بانك توسعه صادرات و صندوق پژوهش و فناوری شریف صبح روز یكشنبه بیست و نهم آبان ماه سال جاری در دفتر ریاست دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در ابتدای این مراسم مهندس مجید دهبیدی پور مدیر مركز رشد فناوری هاى پيشرفته دانشگاه شریف هدف از برگزاری نشست را بررسی تعاملات مالی بین دانشگاه صنعتی شریف و بانك توسعه صادرات ایران و آشنایی با خدمات مالی دو نهاد بانك توسعه صادرات ایران و صندوق پژوهش و فناوری شریف و در جریان قرار گیری این دو نهاد از برنامهها و فعالیتهای یكدیگر ذكر كرد و افزود:

حمایت از ایجاد و توسعه كارآفرینی و تحقق نوآوریهای فناورانه، كمك به رونق اقتصادی محلی مبتنی بر دانش و فناوری پیشرفته، ایجاد فضای مناسب جهت تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی و فناورانه، بسترسازی در راستای ایجاد فرصتهای شغلی مناسب جهت جذب كارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی و تخصیص فضا و امكانات برای گسترش و رشد واحدهای كوچك و متوسط دانش بنیان از جمله اهدافی است كه در مركز رشد دانشگاه به دنبال آن بودهایم.

در ادامه دكتر دهقان معاون پژوهش مركز پژوهش و آموزش بانك توسعه صادرات به رویكردهای اصلی بانك در مواجه و تعامل با شركتهای دانش بنیان پرداخت و افزود: نگرش ما به این نوع شركتها نسبت به سایر مشتریان بانك متفاوت است و نگرش و نوع تعامل ما با شركتهای دانش بنیان در حال حاضر در مرحله پژوهشی است و محدودیتهای اعتباری و تضمینی در مراحل بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 در ادامه این نشست زیودار مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری شریف گفت: این صندوق با سرمایه گذاری خطر پذیر در طرحهای دانشبنیان اقدام به انجام فعالیتهایی در زمینه تأمین مالی و سرمایهگذاری در طرحهایی با فناوری و ریسك پذیری بالا، راه اندازی كسب و كارهای دانش بنیان از ایدههای نوآورانه، خدمات پشتیبانی به آنها، مشاركت در تجاری سازی ایدههای فناورانه و حمایت از پژوهشهای كاربردی با فناوری بالا نموده و خواهد نمود.

وی به اهداف كلی صندوق پژوهش و فناوری شریف اشاره كرد و افزود: تكمیل زنجیره خلق ثروت در دانشگاهها، استفاده از پتانسیل های عظیم مراكز خلق ایده، در جهت فناوری و توسعه نگاه اقتصادی و ثروت آفرینانه به سرمایهگذاری و مشاركت در طرحهای نوآورانه، ایجاد فضای مناسب جهت ارایه خدمات شایسته به مبتكرین و مخترعین كشور، توسعه فرهنگ كسب ثروت از دانش، توسعه فرهنگ نوآوری و كسب و كار در بین دانشجویان و دانشگاهیان و .... از جمله اهداف كلیدی صندوق پژوهش و فناوری شریف می باشد.

• ورودى‌هاى ما دانشجويان نخبه و خروجى‌هاى ما شركتهاى كار‌آفرين خواهند بود

در ادامه نشست دكتر روستا آزاد ریاست دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به تعاريف دانشگاه كارآفرين، خاطر نشان كرد كه در حال حاضر نگاه‌ها در دانشگاه شريف اين گونه است كه ورودى‌هاى ما دانشجويان نخبه و خروجى‌هاى ما شركتهاى كار‌آفرين باشند.

وی افزود: دانشگاه شريف در زمينه راهبرى و هدايت كسب و كار و ایجاد شركتهای دانش‌بنيان حدود يك دهه فعاليت دارد و دستاوردهاى خوبى در مركز رشد و كارآفرينى دانشگاه حاصل شده است كه ميتواند الگوی خوبی براى ساير دانشگاه‌ها باشد.

دكتر روستا افزود: موضوع فناورى و تجارىسازى به عنوان يكى از اولويتهاى مهم در چشم انداز توسعه دانشگاه شريف مورد نظر است و خوشبختانه با همكارى مناسبى كه بين دانشگاه و بانك توسعه صادرات و ساير نهادهاى مرتبط شكل گرفته است اين موضوع بيشتر از پيش توسعه یافته و مد نظر قرار گرفته است. ریاست دانشگاه از همراهى بانك توسعه صادرات در ايجاد صندوق سرمايه گذارى خطر پذير تشكر نمود و خاطر نشان كرد كه دستاوردهايى كه در اين نشست ارايه ميشود تنها بخش كوچكی از دستاوردهاى فناورانه دانشگاه صنعتی شریف است.

• دانشگاه شريف خوشنامترين نهاد پژوهشى و فناورى كشور است

در ادامه این نشست مهندس وكیلی مدیر عامل بانك توسعه صادرات با اشاره به اينكه حضور در اين نشست براى ايشان از اهميت بالايى برخوردار است، افزود: موضوع توسعه صادرات على الخصوص توسعه صادرات فنى و مهندسى يكى از رويكردهاى كليدى توسعه كشور است. وی گفت: حداقل انتظارى كه فعلاً وجود دارد اين است كه  در ميزان صادرات بايد به عدد مربوط به واردات برسيم تا حداقل، رقم صادرات با واردات كشور برابرى كند. وی خاطر نشان كرد: در حال حاضر اين عدد نصف ميزان مورد نظر است و بايد جهت پر كردن اين فاصله اقدامات مناسب صورت گیرد.

وی راه‌انــدازى صنـدوق پـژوهـش و فنـاورى توسـعه صادرات شـريف را يكـى از اقـدامات بانـك برشمـرد و افزود: اينگونه صندوق‌ها به عنوان نهادهاى مالى در خدمت بخش پژوهش و فناورى كشور قرار ميگيرند و با شناختى كه بنده از اين حوزه دارم بايد تعداد اين صندوق‌ها در كشور افزايش يابد به طورى كه هر دانشگاهى نهاد مالى قوى و مناسبى داشته باشد. مهندس وكيلى ضمن ستايش از دستاوردهاى فناورانه دانشگاه خاطر نشان كرد: كه دانشگاه شريف خوش نام ترين نهاد پژوهشى و فناورى كشور است و از اين حيث كه ميزبان نخبگان كشور است بايد در جهت خدمات رسانى به اين عزيزان تلاش نمود. 

در پایان مراسم كارآفرینان برتر مركز كارآفرینی به ارائه دستاوردهای فناورانه و تجاری سازی شده خود پرداختند و هریك از شركتها به تفصیل محصولات فناورانه خود را معرفی نمودند.