مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى سمينار بازسازى پره‌هاى توربين‌هاى گازي توسط واحد فناور مركز رشد شريف

شركت كارنو ايده آل آرمان به عنوان يكى از شركت هاى دانش بنيان و مستقر در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف، كه در حوزه مهندسى معكوس، بازسازى و ساخت تجهيزات دوار با محوريت توربين هاى گازى، بخار، توربوشارژر و كمپرسور در حال فعاليت مي باشد، با همكارى واحد آموزش شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب، به منظور آشنا كردن بهره برداران با فن آورى بازسازى و جوان سازى قطعات ناحيه داغ توربين ها، اقدام به برگزارى سمينار آموزشى با عنوان « بازسازى پره ها و ساير قطعات مسير داغ توربين هاى گازى» نمود، كه مورد استقبال گسترده مديران و كارشناسان بخش هاى مختلف شركت مناطق نفت خيز و شركت-هاى زير مجموعه قرار گرفت.

لازم به ذكر است كه شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب با دارا بودن حدود 500 دستگاه انواع توربين هاى گازى، بزرگترين بهره بردار از انواع توربين هاى گازى در حوزه نفت و انرژى مي باشد.

شايان ذكر است، شركت كارنو به پشتوانه‌ى حدود 18 ماه كار تحقيقاتى و عملى موفق به تدوين تكنولوژى بازسازى انواع پره ها و ساير قطعات ناحيه داغ توربين هاى گازى گرديده است، كه مورد بازديد و تائيد معاونت امور مهندسى و نظارت بر طرح هاى وزارت نفت گرديده و به تائيد صلاحيت رسيده است. رتبه بندى مذكور به شركت هاى فعال در زمينه ماشين آلات دوار و فرايندى كه استانداردها و معيارهاى لازم را اخذ نمايند، توسط كميته فن آورى وزارت نفت به طور ساليانه اعطا مي شود.