مرکز رشد شريف صفحه نخست

افتتاح پايگاه شركت‌هاى دانش‌بنيان در پرديس بين المللى دانشگاه شريف در جزيره كيش

نشست تخصصى پتانسيل ها و قابليت هاى فناورانه و دستاوردهاى تجارى شده دانشگاه صنعتى شريف هفته گذشته با حضور دكتر آقاميرى معاون فناورى و نوآورى معاونت علمى رياست جمهورى، دكتر روستا آزاد و اساتيد فناور دانشگاه در اتاق شوراى دفتر رياست برگزار گرديد.

مهندس دهبيدي پور رئيس مركز رشد فناوري هاى پيشرفته دانشگاه در اين جلسه به روند شكل گيرى مراكز رشد كشور و دانشگاه شريف اشاره كرد و گفت: در سال 1381 مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف تأيسس شد و فعاليت خود را به صورت رسمى آغاز كرد كه بنيان گزار اين مركز دكتر ربيعى بوده است كه بعد از ايشان دكتر فاتح راد مديريت مركز را به عهده داشتند.

وى به ميزان درخواست هاى سالانه ارايه شده به مركز رشد كه حدود 100 درخواست است، اشاره كرد و خاطر نشان كرد كه با توجه به محدوديت ها، فقط توانايى پذيرش 10 درخواست توسط مركز امكان پذير است.

مهندس دهبيدي پور در ادامه به فعاليت هاى مركز رشد اشاره كرد و گفت: علاوه بر ارايه خدمات استقرار و پشتيبانى به واحدهاى فناور، خدمات آموزشى و پشتيبانى نيز ارايه مي گردد. وى به افتتاح پايگاه شركت هاى دانش بنيان در پرديس بين المللى دانشگاه صنعتى شريف در جزيره كيش اشاره كرد و خاطرنشان كرد كه تا دو ماه آينده در جزيره كيش نيز مركز رشد افتتاح خواهد شد.

رئيس مركز رشد فناوري هاى پيشرفته شريف يادآورد شد كه اين مركز آمادگى ارايه و انتقال تجربيات خود به ساير دانشگاه ها را نيز دارد. دهبيدي پور در پايان به برخى افتخارات مركز رشد اشاره كرد.