مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با مقررات صادرات و واردات» در مركز رشد دانشگاه شريف

آشنايى با مقررات صادرات و واردات يكى از نيازهاى شركت‌هاى دانش‌بنيان مى‌باشد كه در راستاى رشد كمى و كيفى شركت و فروش محصول در بازارهاى بين المللى و انجام صادرات مناسب و نيز واردات محصولات مورد نياز، مورد توجه قرار مى‌گيرد. در اين ميان آشنايى مديران و كارشناسان شركت‌هاى دانش بنيان با مقررات صادرات و واردات امرى ضرورى مى‌باشد. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مباحث، اقدام به برگزارى دوره آموزشى « آشنايى با مقررات صادارت و واردات» نموده است.

اين كارگاه آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، در روزهاى سه‌شنبه 15/06/90 و چهار‌شنبه 16/06/90 به مدت 12 ساعت برگزار گرديد.

در اين دوره كه با ارائه جناب آقاى رضا بنايى (مؤلف، مشاور و مدرس در امور صادرات و واردات) انجام گرفت مباحثى نظير: قوانين مربوط به صادرات و واردات كالا، مراحل صادرات كالا و اسناد مورد نياز براى صادرات، مراحل تشريفات مربوط به صادرات و واردات، اصطلاحات گمركى و مفاهيم آنها، مقررات توقف و نگهدارى كالا در اماكن گمركى، نحوه تنظيم اظهارنامه كالاهاى صادراتى و وارداتى، مقررات واردات كالا در رابطه با سيستم بدون انتقال ارز ، واردات در مقابل صادرات و ... مطرح گرديد. در پايان دوره، به سوالات مربوط به مباحث صادراتى و وارداتى شركت كنندگان پاسخ داده شد.