مرکز رشد شريف صفحه نخست

حضور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در دومين جشنواره ملى نوآورى و شكوفايى

دومين جشنواره ملى نوآورى و شكوفايى در ايام الله دهه فجر انقلاب اسلامى (19 الى 21 بهمن ماه) بمنظور فراگير شدن گفتمان پيشرفت علم و فناورى دركشور و توليد ثروت از دانش، توسط بنياد ملى نخبگان در محل مصلاى بزرگ امام خمينى(ره) برگزار گرديد. اين جشنواره در سه بخش اصلى به شرح زير برگزار شد.

بخش اول: نمايشگاه اختراعات داراى گواهى ثبت اختراع جهت ارزيابى و داورى علمى توسط بنياد ملى نخبگان

بخش دوم: نمايشگاه اختراعات مورد تاييد و بهره مند ازحمايت بنياد ملى نخبگان

بخش سوم: نمايشگاه توانمنديهاى شركت‌هاى دانش بنيان

در بخش شركت‌هاى دانش بنيان واحد فناور ليان پيشرو خليج فارس (فعال در زمينه مهندسى دريا) از واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در اين نمايشگاه حضور داشت.

در بخش اختراعات نيز، دو اختراع زير كه توسط واحد فناور سازه‌پردازان مرواريد جنوب مستقر در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف به ثبت رسيده است، در اين نمايشگاه حضور داشتند:

1.  دستگاه مولد حركت رول جهت آزمايش مدل شناورها

2.  دستگاه موجساز لولايى جهت ايجاد امواج نامنظم دريا

 

روابط عمومى مركز رشد شريف