مرکز رشد شريف صفحه نخست

استقرار 5 واحد فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

در راستاى استقرار واحدهاى فناور دانش بنيان و حمايت از نوآورى‌هاى فناورانه در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف، كميته پذيرش مركز با استقرار 5 واحد فناور جديد به نام‌هاى «نوين زيست فناوران شريف»، «ليان آذين مارين»، «شريف تكنو صنعت»، «سيما رايان شريف» و «هوش نهاد» موافقت نموده و اين پنج واحد از تير، مرداد و شهريو 1390 فعاليت خود را در مركز رشد شريف آغاز نموده‌اند.

واحد فناور «نوين زيست فناوران شريف» در زمينه بيوتكنولوژى و با ايده محورى «بازيافت بيولوژيك فلزات گرانبها از ضايعات الكترونيك»، واحد فناور «ليان آذين مارين» در زمينه مكاترونيك و با ايده محورى «طراحى و ساخت سيستم هاى نورپردازى LED و بومى سازى راه اندازهاى مرتبط»، واحد فناور «شريف تكنو صنعت» در زمينه مهندسى پزشكى و با ايده محورى «طراحى و پياده سازى سيستم ناوبرى اينرشيال در ابعاد ميكرو»، واحد فناور «سيما رايان شريف» در زمينه فناورى اطلاعات و ارتباطات و با ايده محورى «توزيع امن محصولات فرهنگى به صورت آنلاين» و واحد فناور «هوش نهاد» در زمينه مهندسى پزشكى و با ايده محورى «طراحى و پياده سازى سامانه هاى تشخيص پزشكى با استفاده از پردازش تصاوير» فعاليت مى نمايند.

مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف با هدف بسترسازى در راستاى ايجاد فرصت‌هاى شغلى مناسب به منظور جذب كارآفرينان و دانش‌آموختگان دانشگاهى و ايجاد فضاى مناسب جهت تجارى‌كردن دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورانه از واحدهاى فناور مستقر در راستاى رشد و توسعه نوآورى‌هاى فناورانه حمايت مى نمايد.