مرکز رشد شريف صفحه نخست

طراحى و پياده‌سازى سامانه يكپارچه مديريت نشريات علمى«سيناوب»در دانشگاه شريف

به گزارش روابط عمومى دانشگاه شريف، سامانه يكپارچه مديريت نشريات علمى با نام "سيناوب" در دانشگاه صنعتى شريف طراحى و پياده‌سازى شد. اين سامانه تمامى فرآيندهاى لازم براى دريافت، ارزيابى و انتشار اينترنتى مقاله‌هاى علمى را اجرا مى‌كند. فرآيندهاى پيچيده‌ى اجرايى يكى از عوامل اصلى كاهش سرعت انتشار نشريه‌هاى علمى است كه با استفاده از اين سامانه به حداقل مى‌رسد.

سامانه يكپارچه‌ى مديريت نشريات علمى (سيناوب) مى‌تواند مقاله‌هاى علمى نگاشته شده را در قالبى استاندارد دريافت كرده و پس از ارزيابى اوليه وارد مراحل داورى و ويرايش كند. مقاله بعد از ورود به سامانه توسط هيئت تحريريه نشريه بازبينى شده، از طريق سامانه به داور يا داوران مقاله ارسال مى‌شود. داور نشريه هم مى‌تواند در فرصت تعيين شده نظر خود را در قالبى استاندارد پيرامون علمى بودن مقاله درج كند. در صورت تأييد داوران، مقاله به مراحل بعدى ارسال و در غير اين صورت براى انجام تغييرات پيشنهادى به نويسنده برگردانده مى‌شود. تمامى اين فرآيندها از درون صفحه‌هاى اختصاصى مديريت سامانه قابل انجام است.

اين سامانه نسبت به مشابه‌هاى خارجى خود از امتيازها و برترى‌هاى ويژه‌اى برخوردار است. سامانه همخوانى‌هاى كاملى با نيازهاى خاص صفحات فارسى زبان دارد و افزون بر آن براى نشرياتى كه به صورت دوزبانه يا به زبان انگليسى منتشر مى‌شوند هم به صورت دو زبانه طراحى شده است. همچنين نسخه نهايى نشريه از طريق سامانه براى چاپخانه ارسال مى‌شود.

مزيت ديگر اين سامانه را بايد در امكان ارسال خروجى براى موتورهاى جست‌وجوى علمى و پايگاه‌هاى اطلاعات علمى (همچون پايگاه استنادى علوم جهان اسلام، PubMed، MedLine، و پژوهشيار گوگل) دانست.

مراجعه‌كنندگان به پايگاه‌هاى ساخته شده با استفاده از اين سامانه مى‌توانند يك صفحه شخصى براى خود ساخته و مطالب مورد نياز خود را در آنجا گردآورى و مديريت كنند. در مراجعه‌هاى بعدى ايشان به ركوردهاى ذخيره شده‌ى قبلى دسترسى دارند.

هم اكنون از اين سامانه براى مديريت نشريات علمى دانشگاه صنعتى شريف، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه تربيت معلم، دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشگاه صنعتى شاهرود، برخى نشريات دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى و دانشگاه اصفهان و نيز تعدادى از نشريات مؤسسات و انجمن‌هاى علمى استفاده مى‌شود.

اين سامانه در مركز رشد فن‌آورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف توسط شركت شريف پردازشگر دانش طراحى و پياده‌سازى شده است. اين شركت‌ در حوزه سامانه‌هاى مديريت اطلاعات علمى و سامانه‌هاى اطلاعات جغرافيايى مبتنى بر وب به فعاليت مشغول است و تجربه‌هاى موفقى هم در حوزه طراحى و اجراى نرم‌افزارهاى خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دارد.

براى كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه sinaweb.net مراجعه كرده يا با آدرس info@sinaweb.net مكاتبه كنيد.