مرکز رشد شريف صفحه نخست

استقرار 2 واحد فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

در راستاى استقرار واحدهاى فناور دانش بنيان و حمايت از نوآورى‌هاى فناورانه در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف، كميته پذيرش مركز با استقرار 2 واحد فناور جديد به نام هاى «فن آروين شريف» و «اتصال گستر شريف» موافقت نموده و اين دو واحد از خرداد 1390 فعاليت خود را در مركز رشد آغاز نموده‌اند.

واحد فناور «فن آروين شريف» در زمينه طراحى صنعتى و با ايده محورى «ساخت و توسعه سخت افزارى و نرم افزارى روش مايكروويو به منظور بازرسى نوين غير مخرب پليمرها، كامپوزيت‌ها و سراميك‌ها» و واحد فناور «اتصال گستر شريف» در زمينه مواد و متالورژى و با ايده محورى «بهينه سازى ساختار و خواص اتصالات ايجاد شده در سوپرآلياژها به روش TLP» فعاليت مى نمايند.

مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف با هدف بسترسازى در راستاى ايجاد فرصت‌هاى شغلى مناسب به منظور جذب كارآفرينان و دانش‌آموختگان دانشگاهى و ايجاد فضاى مناسب جهت تجارى‌كردن دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورانه از واحدهاى فناور مستقر در راستاى رشد و توسعه نوآورى‌هاى فناورانه حمايت مى نمايد.