مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قوانين و مقررات مالياتى شركت‌ها» در مركز رشد شريف

آشنايى با قوانين و مقررات مالياتى يكى از نيازهاى شركت‌هاى خصوصى مى‌باشد كه عدم آگاهى درست و كاربردى از قوانين و روند اجرايى پرداخت ماليات باعث بروز مشكلاتى در شركتهاى خصوصى مى گردد. آشنايى مديران و كارشناسان شركت‌هاى دانش بنيان با قوانين مالياتى امرى ضرورى مى‌باشد. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با مباحث مالياتى، دوره آموزشى « آشنايى با قوانين و مقررات مالياتى شركت‌ها» را برگزار نمود.

اين دوره آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، در روزهاى دوشنبه 23/03/90 و سه‌شنبه 24/03/90 برگزار گرديد. در اين دوره كه با ارائه جناب آقاى عليرضا فلاح ميرزايى عضو هيات علمى، مشاور و مدرس در امور مالياتى، انجام گرفت مباحثى مانند: انواع ماليات‌هاى مستقيم، ماليات املاك، ماليات حقوق، ماليات شركت‌ها، معافيت‌هاى مالياتى، جرايم مالياتى، مراحل اجرايى حل اختلاف و ... مطرح گرديد. در پايان دوره، به سوالات مالياتى شركت كنندگان پاسخ داده شد.