مرکز رشد شريف صفحه نخست

طراحى و ساخت موتور و ژنراتورهاى PMSM توسط محققان مركز رشد دانشگاه شريف

موتور و ژنراتورهاى PMSM به عنوان نسل جديد و به‌روز شده موتور و ژنراتور در دنياى امروزى شناخته مى‌شوند. اين نوع موتور و ژنراتور از نظر بازده داراى برترى بى‌قيد و شرط نسبت به ديگر انواع موتور و ژنراتور مى‌باشد. بازده بالاى ۹۰ درصد (و گاهى اوقات تا ۹۵ درصد) و عدم نياز به تعمير و نگهدارى در عمر كارى، از ويژگى‌هاى بارز اين نوع موتور و ژنراتور است.

امروزه اين نوع موتور و ژنراتور، توسط چند شركت محدود غربى توليد شده و كاربرد آن در حال گسترش است. شركت ليان پيشرو خليج فارس يكى از واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف از سال ۱۳۸۴ تاكنون از اين نوع موتور استفاده نموده و كاربرد آن را در صنايع مختلف رواج داده است. از سال ۱۳۸۸ شركت ليان با مشكل تأمين قطعه خارجى به دليل تحريم مواجه شد كه در يك طرح پژوهشى، اقدام به طراحى و ساخت يك نمونه از اين نوع موتور نمود. اين طرح پژوهشى بدون هيچ‌گونه حمايتى از جانب ارگان‌هاى خاص با موفقيت در سال ۱۳۸۹ به اتمام رسيد و نمونه توليد شده با نمونه خارجى، مشابه و در پاره‌اى موارد برتر است .

با اتمام اين طرح پژوهشى، كشور ايران به جمع پنج كشور داراى دانش فنى توليد اين نوع ماشين الكتريكى وارد شده و امكان ارتقاى موتور و ژنراتورهاى معمولى كم بازده با نوع جديد و پربازده فراهم خواهد شد.

اين طرح توسط آقاى مهندس هادى فيوض و همكاران وى جواد شيخى آهنگر كلايى، عبدالله لبانى مطلق و حامد شاهرخى بررسى و توليد شده است.