مرکز رشد شريف صفحه نخست

كسب رتبه سوم در هفتمين جشنواره شيخ بهايى توسط واحد رشد يافته مركز رشد شريف

شركت فنى و مهندسى «نورآفرين ايده» از جمله شركت هاى رشد يافته در مركز رشد فناوري هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف مي باشد، كه با تجارى سازى محصولات با فناورى پيشرفته مبتنى بر ليزر و فتونيك موفق به كسب رتبه سوم بخش فن آفرينان رشد يافته در هفتمين جشنواره ملى فن آفرينى شيخ بهايى شد.

بهروز خير انديش كشكويى مدير عامل اين شركت در اين مورد گفت: با ارايه طرح توليد قطعات و سيستم هاى مبتنى بر مدولاسيون فاز در فيبر نورى (موجبر و مدولاتورهاى ميكرو- نانو فوتونيكى، لينك هاى مخابراتى آرايه اى و سنسورهاى فيبر نورى) موفق به كسب لوح زرين در هفتمين جشنواره ملى فن آفرينى شيخ بهايى در بخش فن آفرينان گشتيم.

وى در خصوص شركت «نورآفرين ايده» گفت: اين شركت در سال 1385 تاسيس و در مركز رشد فناوري هاى پيشرفته شريف با ايده محورى ليزر و فوتونيك مستقر گرديد و تا پايان مدت استقرار موفق به تجارى سازى محصولات متنوعى در اين حوزه گرديد. اين شركت در سال 1389 در پارك فناورى پرديس مستقر و در حال حاضر با تجارى سازى محصولاتى در اين حوزه موفق به كسب رتبه 3 جشنواره فن آفرينى شده است.