مرکز رشد شريف صفحه نخست

جلسه آشنايى‌ واحدهاى‌ فناور‌ مركز‌ رشد ‌با پژوهشكده مهندسى‌ پزشكى‌ دانشگاه شريف

عکسبا هدف بهره‌مندى مناسب واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف از فعاليت‌هاى علمى، پژوهشى و پروژه‌هاى كاربردى پژوهشكده مهندسى پزشكى دانشگاه صنعتى شريف جلسه‌اى با حضور مديران پژوهشكده، مديران واحدهاى فناور در روز شنبه مورخ 21/03/90 برگزار گرديد.

در اين جلسه آقاى دكتر احمديان رئيس پژوهشكده ضمن معرفى فعاليت‌ها و حوزه كارى پژوهشكده به زمينه‌هاى همكارى بين پژوهشكده و شركتهاى دانش بنيان مستقر در مركز رشد اشاره نمودند.

ايشان افزودند: اين پژوهشگاه شامل 5 گروه پژوهشى مى‌باشد كه شامل: گروه‌هاى پژوهشى سيستم‌ها و فرآيندهاى درمان و سلامت، سيستم‌ها و فرآيندهاى تشريح، سيستم‌ها و فرآيندهاى دارويى، سيستم‌ها و فرآيندهاى توانبخشى و گروه پژوهشى مواد زيستى و پژوهشى است كه در حوزه‌هاى مختلف مهندسى پزشكى فعاليت‌ مى‌نمايند

وى ادامه داد: در اين راستا دانشگاه شريف همكارى‌هاى مشتركى با دانشگاه علوم پزشكى به منظور حل مشكلات بالينى و انجام معاينات در محيط بيمارستانى به عمل خواهد آورد. كه شركت‌هاى دانش بنيان مستقر در مركز رشد دانشگاه‌ها از جمله اهداف اين پژوهشكده هستند تا با ايجاد گروه‌هاى پژوهشى اقدام به رفع نيازهاى جامعه در حوزه تجهيزات پزشكى كنيم.

در ادامه آقاى مهندس خسروشاهى مسئول اجرايى پژوهشكده يادآور شد: با راه اندازى اين پژوهشكده كليه تخصص‌هاى مهندسى دانشگاه فناورى‌هاى مورد نياز اين حوزه را توليد مى‌كند.

وى انجام پژوهشهاى بنيادى و كاربردى در بالاترين سطح توليد علم در حوزه مهندسى پزشكى، تجهيز و راه ‌اندازى آزمايشگاه‌هاى نوين پژوهشى، مهندسى پزشكى و توسعه پژوهشهاى بين رشته‌اى را از جمله اهداف اين پژوهشگاه نام برد. ايشان در ادامه به ارايه جزئيات برخى از پروژه‌هاى در حال انجام پژوهشكده پرداختند.

در اين جلسه تعدادى از مديران واحدهاى فناور كه زمينه‌ كارى يا محصولات آنها مرتبط با حوزه مهندسى پزشكى بود، ضمن معرفى توانمندى ها و محصولات خود، زمينه‌هاى همكارى فيمابين را مورد بررسى قرار دادند.