مرکز رشد شريف صفحه نخست

وجود نهاد مالى ويژه و بازاريابى و تجارى سازى دو نياز عمده كسب و كارهاى دانش بنيان

آقاى مهندس مجيد دهبيدى پور مدير مركز رشد و كارآفرينى دانشگاه صنعتى شريف در گفتگو با برنامه طلوع شبكه چهار سيماى جمهورى اسلامى ايران وجود يك نهاد مالى ويژه براى حمايت از كسب و كارهاى دانش بنيان و نيز موضوع بازاريابى و تجارى سازى محصولات دانش بنيان را از مهمترين رسالت‌هاى مراكز رشد دانسته و يكى از مهمترين مشكلات مراكز رشد را در اين دو موضوع عنوان نمودند.

در اين گفتگو كه امروز سه شنبه 17 خرداد 90 انجام گرفت، ايشان در مورد فعاليت‌هاى مركز كارآفرينى دانشگاه صنعتى شريف توضيحاتى را ارايه داده و مجموعه فعاليتهايى را جهت آشنايى دانشجويان با موضوع كارآفرينى بيان نمودند كه عبارتند از:

دوره‌هاى آموزشى مرتبط با كارافرينى، گسترش تحقيقات تفصيلى در خصوص كارآفرينان، پروژه‌هاى كارآفرينى، محيط و فضاى كارآفرينان،ارائه مشاوره‌هاى موثر به دانشجويان و اساتيد، سازمانها و ديگر مخاطبان در مورد توسعه كارآفرينى و راه‌اندازى كسب و كار، شبكه سازى و ايجاد هم‌افزايى از طريق تسهيل ارتباطات ارگانيك بين مركز، مراكز رشد و پاركهاى فناورى، تبيين نظرى و ترويج عملى ماموريتها، اهداف، و ساختارهاى دانشگاه كارآفرين به عنوان ركن اصلى اقتصاد مبتنى بر دانايى، پايدارسازى فعاليت‌هاى دانشجويى در زمينه كسب و كارهاى دانش‌بنيان با پذيرش هسته هاى دانشجويى دانش بنيان.

ايشان چاپ كتاب 30 كارافرين را يكى از كارهاى مهم در راستاى ترويج فرهنگ كارآفرينى دانست كه در اين كتاب تجربه 30 كارآفرين دانشگاه صنعتى شريف به طور كامل درج شده است كه خود مى تواند همانند يك دانشگاه براى يك كارآفرين عمل نمايد.

ايشان افزود: در سال 89 در دانشگاه صنعتى شريف كتابى با عنوان دانشگاه كارآفرين چاپ شد كه در اختيار دانشجويان جديدالورود قرارگرفت و دانشجويان در اين كتاب با فرآيند كارآفرينى و تمام دستگاههاى مرتبط با كارآفرينى آشنا شدند.

وى در ادامه به واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه شريف اشاره نمودند كه موفقيت واحدهاى فناور دانش بنيان كه از مركز رشد خارج شده اند در يك طيف قرار دارد كه بعضى از شركت‌ها ناموفق هستند و گروهى ديگر بسيار موفق بوده و شركتهاى ديگر در اين بين قرار مى گيرند و اين روند و طيف در دنيا يك روند جارى و عادى مى باشد.

مهندس دهبيدى پور يكى از موفقيت‌هاى شركتهاى دانش بنيان مركز رشد دانشگاه شريف را فروش محصول و عقد قرارداد معرفى نمود كه در سال 89 در حدود 9 ميليارد تومان فروش محصول و عقد قرارداد توسط واحدهاى فناور دانش بنيان در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف انجام شده است.