مرکز رشد شريف صفحه نخست

طراحى و ساخت نرم افزار هوشمند تشخيص انباشتگى آهن در ديواره قلب و كبد

محققان يكى از واحدهاى مركز رشد فن‌آورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف موفق به ساخت نرم افزار تشخيص هوشمند انباشتگى آهن در ديواره قلب و كبد شدند.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، مهندس سعيد بيتى، مجرى اين طرح اظهار كرد: تصاوير پزشكى، امروزه نقش بسيار مهمى در تشخيص و درمان بيمارى‌هاى مختلف ايفا مى‌كنند. اين تصاوير با ديدى كه از اندام‌هاى داخلى بدن به مى‌دهند به متخصصان كمك مى‌كنند تا تشخيص دقيق‌تر و سريع‌ترى ارائه كنند.

وى گفت: گرفتن تصاوير به تنهايى كمكى به درمان نمى‌كند و همواره به متخصصانى نياز است كه با بررسى اين تصاوير آنچه پزشك معالج به آن نياز دارد از اين تصاوير استخراج كنند؛ به عنوان مثال براى پيش‌بينى زودهنگام انباشتگى آهن در ماهيچه‌ قلب، تصوير MRI از قفسه‌ سينه گرفته مى‌شود و اين تصاوير توسط پرسنل ماهر بررسى شده، مرز ماهيچه‌ ديواره‌ بطن به صورت دستى در نرم‌افزارهايى مانند CMRTools تعيين مى‌شود تا شدت سيگنال در تصاوير پى‌درپى داخل اين مرز بررسى شده و پارامتر‌هاى لازم براى تشخيص و پيش‌بينى بيمارى محاسبه شوند.

اين كار پروسه‌اى زمان‌بر بوده و همچنين به علت تخصصى نشدن اين نرم‌افزار براى اين منظور، برخى اعمال تكرارى بايستى بارها انجام شوند.

بيتى با اشاره به اين كه اين نرم‌افزار به سفارش مركز پزشكى شهيد شوريده ساخته شده است، افزود: در نرم‌افزار ساخته شده داخلى كه در حال حاضر مورد استفاده‌ كلينيكى قرار مى‌گيرد، تشخيص ديواره‌ بطن به صورت خودكار انجام مى‌شود و لذا سرعت بيش‌ترى براى انجام پروسه‌ فراهم مى‌آيد.

وى گفت: كاربر تنها يك نقطه‌ مركزى درون بطن و يك نقطه روى ديواره‌ بطن تعيين مى‌كند و نرم‌افزار به طور خودكار مرز را تعيين كرده، نقاط داخل مرز را مشخص كرده، اندازه‌گيرى‌ها را انجام داده و پارامتر T2* را كه در رابطه با انباشتگى است، تعيين مى‌كند. همچنين با توجه به اينكه امكان اتصال به پايگاه داده نيز فراهم شده است، مراحل انجام تشخيص وگزارش با سهولت بيشترى انجام مى‌پذيرد. مشابه همين مراحل براى تصاوير كبد نيز انجام مى‌شود تا انباشتگى آهن در كبد نيز تعيين شود.

بيتى تصريح كرد: اين نرم‌افزار كه در شركت سامانه هاى هوشمند مصباح از واحدهاى مركز رشد فن‌آورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف طراحى شده به طور كامل جايگزين نرم‌افزار گران‌قيمت و انحصارى CMRTools مى‌شود كه به علت مسائل تحريمى و كپى‌رايت معمولاً استفاده‌ كامل از آن با مشكلاتى همراه است. از آنجايى كه اين نرم‌افزار در داخل كشور و بر اساس يك سكوى متن‌باز توليد شده است، مى‌تواند براى پوشش دادن ديگر نياز‌هاى مشابه پزشكان تغيير يابد.