مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى جلسه معرفى تجارب شركت‌هاى موفق در صادرات و بازاريابى در مركز رشد شريف

عکسمركز رشد فناوريهاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف جهت اموزش كاربردى واحدهاى فناور با موضوع بازاريابى و صادرات اقدام به برگزارى جلسه معرفى شركت هاى برتر در زمينه صادرات و بازاريابى نموده است.

در اين راستا از مدير عامل شركت «پويندگان راه سعادت» جناب آقاى مهندس عبدالرضا يعقوب زاده دعوت گرديد تا تجربيات و موفقيت‌هاى خود را در زمينه صادرات و بازاريابى در اختيار مديران واحدهاى فناور قرار دهند.

در اين جلسه آقاى مهندس يعقوب زاده ضمن معرفى فعاليتها و محصولات شركت پويندگان راه سعادت، روند رشد شركت و تجارب ارزشمند و مفيد خود را در مورد صادرات و بازاريابى محصولات شركت ارايه دادند كه مورد استفاده واحدهاى فناور مركز رشد قرار گرفت.

لازم به ذكر است «شركت پويندگان راه سعادت» يكى از شركتهاى موفق در حوزه فناوريهاى پيشرفته كه در زمينه طراحى و توليد انواع مانيتورينگ پرتابل علائم حياتى بيمار و مانيتور سانترال مركزى در مدلها و سايزهاى مختلف فعاليت مى نمايد.