مرکز رشد شريف صفحه نخست

ارايه طرح «سيستم فريب رادارى» توسط محققان مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

امروزه سيستم هاى رادارى در سطح دنيا پيشرفت هاى بسيار وسيعى را داشته است و بالاترين سطح تكنولوژى هر كشور مربوط به حوزه سيستم هاى رادارى آن كشور مي باشد. با توجه به اهميت مساله كشورها از در اختيار گزاردن اين تكنولوژى به كشورهاى ديگر امتناع مى-ورزند و هر كشور، خود، مي بايست به آن برسد. در مورد كشور عزيزمان نيز به دليل تحريم هاى موجود حتى امكان صرفاً خريد محصولات رادارى هم وجود ندارد. لذا طراحى و ساخت سيستم هاى پيچيده رادارى از اهميت بسيار بالايى برخوردار مي باشد.

در همين خصوص، على نيك اخترى، محمدرضا مدرسى، فريد سهندى اسفنجانى، ابوالفضل درگاهى از محققان واحد فناور پويا انديشان موج آريا، مستقر در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف، موفق به ارايه طرحى با عنوان سيستم فريب رادارى گرديده اند.

ين طرح با هدف طراحى و ساخت يكى از سيستم هاى پيچيده رادارى كه در سطح جهان و توسط كشورهاى بزرگ مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد ارايه گرديده است.

همانطور كه مي دانيم اساس كار سيستم هاى رادارى اندازه گيرى مدت زمان مورد نياز جهت بازگشت سيگنال ارسالى مي باشد. حال اگر سيستمى بتواند به طور مصنوعى تأخيرى را در سيگنال ارسالى رادار ايجاد نموده و مجدداً به آن بازگرداند در حقيقت توليد يك هدف مصنوعى نموده و باعث فريب رادار گرديده است.

در اين سيستم با تنظيم توان ارسالى علاوه بر ايجاد تأخير، امكان ايجاد هدف هاى مصنوعى متعددى وجود دارد. طراحى و ساخت اين سيستم ها داراى پيچيدگي هاى بسيارى بوده و جزو سيستم هاى با تكنولوژى بسيار بالا به حساب مي آيند. قابليت هاى اساسى اين سيستم به شرح زير است:

- قابليت ايجاد هدف مصنوعى با فاصله حداكثر 800Km از هدف اصلى

- قابليت اندازه گيرى توان ارسالى فرستنده و تنظيم توان سيگنال بازگشتى

- قابليت ايجاد اهداف مصنوعى در زواياى متفاوت

- ايجاد تاخير به روش كاملاً ديجيتالى (DRFM) و قابليت تنظيم فاصله هدف با دقت بالا