مرکز رشد شريف صفحه نخست

حضور مركز رشد دانشگاه شريف در نمايشگاه نوآورى و شكوفايى فجر انقلاب اسلامى ايران

سومين جشنواره نوآورى و شكوفايى روز دوشنبه 18 بهمن ماه در مصلاى بزرگ امام خمينى (ره) با رويكرد كمك به فرايند تجارى‌سازى اختراعات و نوآورى‌ها در سال همت مضاعف و كار مضاعف با رونقى بيشتر و با برنامه‌هايى متنوع‌تر در شش گروه اصلى برگزار گرديد.

بخش داورى اختراعات: در اين بخش اختراعات براى اولين بار و براى داورى علمى حاضر شدند و در طى چهار روز برگزارى جشنواره توسط داوران مورد بررسى و ارزيابى علمى قرار گرفتند و در صورت كسب امتياز لازم، از اعتبار نوآورى سطح 3 بنياد به مبلغ 1 تا 5 ميليون تومان براى تكميل طرح خود بهره‌مند مى‌شوند.

بخش تجارى‌سازى اختراعات: در اين بخش 350 اختراع منتخب كه قبلاً تحت داورى قرار گرفته و از اعتبار نوآورى بنياد براى تكميل كار خود استفاده كرده‌اند همراه با ارائه طرح كسب و كار با هدف تجارى‌سازى در جشنواره حاضر شدند. جهت بازديد از اين اختراعات از 2700 شركت و سرمايه‌گذار بخش خصوصى دعوت شده است.

بخش اختراعات تجارى شده: در اين بخش 250 اختراع كه طى سالهاى گذشته تجارى شده‌اند در اين نمايشگاه شركت نمودند تا از امكانات تهيه شده براى تكميل زنجيرة تجارى‌سازى استفاده كنند.

بخش مؤسسات تسهيل‌گر يا دالان تسهيل كنندگان: براى ايجاد ارتباط مؤثر ميان مخترعان و بهره‌برداران نهايى ايده‌ها و ابداعات، لازم است تسهيل‌گرانى قرار گيرند كه حلقة واسط ميان اين دو باشند. اين تسهيلگران وظيفة مشاورة حقوقى، كمك در تدوين طرح كسب و كار، اعطاى وام و بازاريابى را برعهده دارند و فعاليت آنها مى‌تواند پيوند ميان پژوهشگران منفرد و سازمان‌هاى بهره‌بردار را بسيار مستحكم كند. به همين دليل در اين جشنواره تعداد 22 مؤسسه تسهيلگر و حامى تجارى‌سازى حضور داشتند كه مى‌‌توانند روند بهره‌بردارى از ايده‌ها را بسيار تسريع بخشند.

بخش بازار تقاضا: اين بخش به تبيين نيازهاى فناورانة دستگاه‌ها و سازمانهاى اجرايى كشور اختصاص يافته و در آن سعى شده هر يك از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نيازهاى علمى و فناورانة خود را در اختيار مستعدان علمى، فناوران و مخترعان كشور قرار دهند تا به مدد توانمندى‌هاى آنان، گامى در جهت ايجاد پيوند ميان دانش و عمل برداشته شود. به همين دليل در اين بخش تعداد 24 سازمان دولتى و شركت خصوصى نيازهاى خود را در قالب 95 غرفه ارائه نمودند. حضور اين بخش در جشنواره، بستر مناسبى را براى جهت‌دهى تحقيقات و ايده بخشيدن به مخترعان و پژوهشگران كشور فراهم خواهد كرد.

در كنار اين بخش‌ها، كارگاه‌هاى متعددى براى آموزش مخترعان و آموزش نوشتن طرح‌هاى تجارى و راهنمايى‌هاى لازم تشكيل گرديد.

مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف جهت ارايه فعاليت هاى خود و توانمديهاى واحدهاى فناور دراين نمايشگاه حضور داشته و مآموريت‌ها و اهداف و وظايف و تسهيلات مربوط به حمايت از كسب و كارهاى دانش بنيان را در اختيار مخترعين و بازديدكنندگان قرار داد. اين نمايشگاه در روز پنجشنبه 21 بهمن 89 به كار خود پايان داد.