مرکز رشد شريف صفحه نخست

انتخاب مدير مركز رشد دانشگاه شريف به عنوان مدير برتر پژوهشى دانشگاه شريف

New Page 1

بیانیه هیات داوران دهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

 كمیته داوران دهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، متشكل از كارگروه تدوین شاخص‌های منتخب شورای پژوهشی دانشگاه و مدیران معاونت پژوهش و فناوری، بیانیه نهایی خود را به شرح زیر صادر نمود:
پژوهش و فناوری ماموریت اساسی دانشگاه‌ها می باشد، چرا كه این، یگانه راه نیل به جایگاه و شان واقعی میهن اسلامیمان در جهان است.
در این ارتباط، پژوهشی ارزش ساختاری و معنوی بالاتری دارد كه رویكرد آن، جامعه محور و مبتنی بر نیازهای روز صنعت و مردم باشد. اهتمام دانشگاه صنعتی شریف بر ارائه دستاوردهایی صنعت محور و فناورانه است تا با ایجاد دالان ارتباطی منسجم و پایدار با صنعت، پیشاهنگ مسیر توسعه و پیشگامی ایران در دنیا و رقابت با قطب‌های برتر علمی جهان باشد و اصل تولید ثروت برای جامعه و كشور از طریق توسعه فناوری را به صورت عملی اجرا و عملیاتی نماید.
كمیته داوران دهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، ضمن ملحوظ داشتن شاخص‌ها و پارامترهای علمی و تخصصی لازم در هر محور برگزیدگان نهایی را به شرح زیر اعلام می‌دارد:
 

۱- پژوهشگر پیشكسوت دانشگاه:

كمیته داوران دهمین جشنواره، تعریف خاص خود از پژوهشگر پیشكسوت دانشگاه را به صورت زیر بیان كرد:
پژوهشگر پیشكسوت دانشگاه به اساتید و همكارانی اطلاق می گردد كه جزو اساتید بازنشسته و یا متولدین قبل از ۱۳۲۰ و یا افرادی با سابقه بیش از ۴۲ سال (سابقه تاسیس دانشگاه) باشند را شامل می‌گردد.
شاخص‌های انتخاب پژوهشگر پیشكسوت منتخب بر اساس بررسی سوابق پژوهشی و توجه ویژه به تعداد مقالات ISI در ۵ سال گذشته و شاخص h-index، جناب آقای دكتر پرویز دوامی از دانشكده مهندسی و علم مواد توسط كمیته داوران به عنوان برگزیده این بخش معرفی می‌گردند.

۲- پژوهشگر پراستناد دانشگاه:

كمیته داوران جشنواره پژوهش و فناوری با همكاری دفتر امور پژوهشی دانشگاه با بررسی شاخص‌هائی از قبیل: paper number ،total citation ،h-index ،total Citation without self citation ،self citation و other citation percent و با احتساب كلیه شاخص‌های تدوینی جناب آقای دكتر محمدرضا سعیدی از دانشكده شیمی را برگزیده این بخش و شایسته تقدیر می‌داند.

۳- استاد برتر در حوزه فناوری:

كارائی ملی، تكنولوژی بومی، میزان عدم وابستگی به نمونه‌های خارجی، كارآفرینی، ایجاد اشتغال مولد و اخلاق مدیریتی و توجه ویژه به انجام فرایند حركت از پژوهش تا شركتهای دانش بنیان دانشگاهی، از شاخص‌های تعیین استاد برتر در حوزه فناوری تعیین گردید و بر این اساس كمیته داوران جشنواره پژوهش و فناوری با توجه به تعداد بسیار زیاد اساتید گرانقدر در این حوزه، جناب آقای دكتر حسین مختاری از دانشكده مهندسی برق را به عنوان استاد برتر در حوزه فناوری شایسته تقدیر معرفی می‌نماید.

۴- استاد برتر در حوزه ارتباط با صنعت:

كمیته داوران جشنواره پژوهش و فناوری با ارزیابی عملكرد اساتید مرتبط با صنعت و ضمن تشكر از تمامی اساتید دانشگاه با عنایت به شاخص‌هائی از قبیل: نسبت همكاری با صنایع، كتب علمی منتشره حاصل از ارتباط با صنعت، تعداد و حجم قرارداد، میزان كارآفرینی و درآمدزائی، كیفیت ارتباط، كارائی ملی و با توجه خاص به میزان وصول مبالغ قراردادهای انجام شده جناب آقای دكتر حمیدرضا ربیعی از دانشكده مهندسی كامپیوتر را شایسته دریافت تندیس زرین دانشگاه می‌داند.

۵- مولف برتر دانشگاه:

در راستای تشویق اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در تالیف كتابهای ارزشمند در حوزه های تخصصی، كمیته داوران جشنواره پژوهش و فناوری از میان عناوین متعدد موجود با توجه به شاخص‌هائی از قبیل: اقتباس یا تالیف بودن اثر، تعداد جوایز دریافتی داخلی و خارجی توسط اثر، تعداد دفعات چاپ، تیراژه چاپ، كیفیت ظاهری كتاب و با تكیه ویژه بر تالیف بودن اثر، كتاب «دماسنجی» اثر جناب آقای دكتر فتح‌اله فرهادی از دانشكده مهندسی شیمی و نفت را شایسته تقدیر می‌داند.

۶- پژوهشگران برتر هر دانشكده:

كمیته داوران جشنواره پژوهش و فناوری بر اساس شاخص‌هائی از قبیل: مقالات ISI، مقالات غیر ISI، امتیاز كمی نهائی، مقالات علمی پژوهشی، مقالات علمی ترویجی و با تاكید ویژه به كیفی‌سازی مقالات و با احتساب امتیاز نهائی (شامل ضریبی از كلیه شاخص‌های تدوینی) از هر دانشكده به شرح زیر افراد منتخب را معرفی می‌نماید:
 • دانشكده مهندسی عمران: جناب آقای دكتر حسین محمدی شجاع
 • دانشكده مهندسی صنایع: جناب آقای دكتر سید تقی اخوان نیاكی
 • دانشكده ریاضی: جناب آقای دكتر نظام‌الدین مهدوی امیری
 • دانشكده شیمی: جناب آقای دكتر سعید شاهرخیان
 • دانشكده فیزیك: جناب آقای دكتر امید اخوان
 • دانشكده مهندسی برق: جناب آقای دكتر محمد حائری
 • دانشكده مهندسی شیمی و نفت: جناب آقای دكتر منوچهر وثوقی
 • دانشكده مهندسی و علم مواد: جناب آقای دكتر عبدالرضا سیم‌چی
 • دانشكده مهندسی مكانیك: جناب آقای دكتر رضا نقدآبادی
 • دانشكده مهندسی هوافضا: جناب آقای دكتر حسن حدادپور
 • دانشكده مهندسی كامپیوتر: جناب آقای دكتر حمید سربازی‌آزاد

۷- معاون پژوهشی برتر دانشكده و مراكز علمی:

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با عنایت به شاخص‌هایی از قبیل: انجام فعالیت‌های منطبق با برنامه‌های راهبردی، میزان رشد كمی و كیفی دانشكده بر اساس پارامترهای مشخص، میزان تعامل با معاونت پژوهش و فناوری، میزان استفاده از ابزارهای نوین نظارتی و نحوه ارائه گزارشات واحد، اقدام به معرفی معاون پژوهش و فناوری برگزیده نمود. در این راستا جناب آقای دكتر مهدی فردمنش معاونت پژوهش و فناوری دانشكده مهندسی برق به عنوان معاون پژوهشی برتر دانشگاه معرفی شده و از زحمات این استاد گرانقدر تقدیر و تشكر می‌گردد.

۸- مدیر برتر پژوهشی:

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با عنایت به شاخص‌هایی از قبیل: داشتن اهداف بلند مدت و كوتاه مدت، انجام فعالیت‌های منطبق با برنامه‌های راهبردی، میزان رشد كمی و كیفی بر اساس پارامترهای مشخص، میزان تعامل با واحدهای همكار، میزان استفاده از ابزارهای نوین نظارتی و نحوه ارائه گزارشات واحد، جناب آقای مهندس مجید دهبیدی‌پور به عنوان مدیر برتر پژوهشی دانشگاه معرفی و شایسته تقدیر می‌گردد.

۹- شركت دانش بنیان برتر دانشگاه:

كمیته داوران جشنواره پژوهش و فناوری در راستای تشویق شركت‌های دانش بنیان دانشگاه و با توجه به شاخص‌هایی از قبیل: حجم و مبلغ قرارداد، كارایی و اثربخشی ملی، ثبت اختراع، میزان اشتغال و كارآفرینی، حضور اعضای هیات علمی و میزان مقالات و كتب منتشر شده، شركت لیان پیشرو خلیج فارس به مدیریت جناب آقای مهندس هادی فیوض را به عنوان شركت دانش بنیان برتر دانشگاه انتخاب نمودند.

۱۰- دانشجوی برتر پژوهش و فناوری:

كمیته داوران جشنواره پژوهش و فناوری در راستای تشویق دانشجویان مستعد به انجام پژوهش‌های كاربردی و گروهی، حمایت از پژوهش در كنار آموزش، هدایت دانشجویان به سمت فناوری و با توجه به شاخص‌هایی مثل نوع عملكرد، كارایی ملی، ثبت اختراعات، مقالات بین‌المللی آقای پیام افتخار جهرمی دانشجوی مقطع كارشناسی شیمی و آقای ابوذر سهرابی مقطع دكترا از دانشكده مهندسی مواد را شایسته دریافت تندیس زرین می‌داند.

۱۱- پژوهشكده برتر

كمیته داوران پژوهش و فناوری با توجه به اطلاعات دریافتی توسط جناب آقای دكتر دربندی و دفتر ارتباط با صنعت و با در نظر گرفتن شاخص‌هائی تدوینی از قبیل: میزان و حجم فعالیت‌های پژوهشی، تعداد و حجم قراردادهای ارتباط با صنعت، كیفیت و كارائی قرارداد و كارائی ملی فعالیتهای صورت گرفته، پژوهشكده الكترونیك به عنوان برگزیده این حوزه شاسیته تقدیر و مفتخر به دریافت تندیس زرین می‌نماید.

۱۲- همكار برگزیده پژوهشی دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت:

كمیته داوران جشنواره پژوهش و فناوری پس از ارزیابی تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های همكار دانشگاه با توجه با شاخص‌هائی از قبیل حجم و تعداد قرارداد، كیفیت و كارائی قرارداد مركز تحقیقات مخابرات ایران به سرپرستی جناب آقای دكتر مهدی اخوان را شایسته دریافت تندیس زرین می‌داند.
این كمیته شركت‌های زیر را به عنوان همكاران برگزیده پژوهشی در حوزه ارتباط با صنعت معرفی كرده و شایسته دریافت لوح تقدیر می‌داند:
 • جناب آقای مهندس حیدر بهمنی مدیر عامل محترم شركت ملی حفاری ایران
 • جناب آقای مهندس وحید صدوقی مدیر عامل محترم شركت ارتباطات سیار
 • جناب آقای مهندس رضا سبحانی پورمدیر عامل محترم شركت صنایع قطعات الكترونیك ایران
 • جناب آقای مهندس سید مجید هدایت مجری محترم طرح‌های صنایع نوین
 • امیر دریادار دوم امیر رستگاری معاونت تحقیقات و جهاد خودكفائی نداجا
 • امیر دریادار دوم مهندس ستاد فرهاد امیری فرماندهی محترم فنی نداجا

كمیته داوران دهمین جشنواره تقدیر از برگزیدگان پژوهش و فناوری
دبیرخانه دهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف