مرکز رشد شريف صفحه نخست

انتخاب مركز رشد دانشگاه شريف به عنوان مركز رشد برتر كشور در تبديل علم به ثروت

مركز رشد فناورى هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف در يازدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر كشور به عنوان مركز رشد برتر در زمينه تبديل علم به ثروت مورد تقدير قرار گرفت.

برگزيدگان فناورى در سال 89 به همراه موسسات پژوهشى برتر روز دوشنبه با حضور رئيس دفتر رئيس جمهور، وزراى علوم و ارتباطات معرفى شدند. در مراسم يازدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر 18 فرد حقيقى و نهاد حقوقى به عنوان برترين هاى فناورى معرفى و تجليل شدند. همچنين در اين مراسم 5 موسسه پژوهشى برتر و 7 نشريه علمى كشور به عنوان برگزيده مورد تجليل قرار گرفتند.