مرکز رشد شريف صفحه نخست

ساخت نانوكامپوزيت ضدخش‌با‌كاربرد در‌صنعت خودروسازى توسط فن‌آفرينان دانشگاه شريف

فن آفرينان دانشگاه صنعتى شريف با توليد نانوكامپوزيت‌هاى پيشرفته موفق به توليد نانوكامپوزيت‌هاى ضدخش با كاربرد در صنعت خودروسازى شدند. اين محصول از سوى ايران خودرو براى ساخت برخى قسمت‌هاى خودروها تجارى‌سازى شده است.

مهندس سعيد زكايى مجرى طرح با تاكيد بر اين‌كه بسيارى از تركيبات مورد نياز صنعت خودرو‌سازى وارداتى است، گفت: با اجراى اين پروژه توانستيم با استفاده از مواد نانوكامپوزيتى بر پايه «پرو پلى پيلن» محصولى را توليد كنيم كه مى‌تواند جايگزين مواد وارداتى شود.

وى با اشاره به تجارى‌سازى اين نانو كامپوزيت‌ها در مورد جزئيات اين پروژه، توضيح داد: با اضافه كردن مواد افزودنى به پليمرهاى خام، مقاومت اين تركيبات را در برابر خش و خراش بهبود داديم و در نهايت نانو كامپوزيت ضدخش براى ساخت قسمت‌هايى از خودرو نظير داشبورد طراحى و توليد شد.

لازم به ذكر است واحد فناور پارسا پليمر شريف به مدير عاملى آقاى مهندس زكايى از واحدهاى فناور رشد يافته مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف بوده كه هم اكنون در مجتمع فناورى دانشگاه صنعتى شريف مستقر مى باشد.