مرکز رشد شريف صفحه نخست

فروش بيست و پنج ميليارد ريالى محصولات واحدهاى فناور مركز رشد شريف در يكسال اخير

مدير مركز رشد فن‌آورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف از فروش بيست و پنج ميليارد ريالي واحد‌هاى فن‌آورى مركز در سال 87 خبر داد و افزود: سالانه حدود 130 شركت متقاضى استقرار در مركز رشد هستند.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، مجيد دهبيدى‌پور مدير مركز رشد فن‌آورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف ــ با اعلام اين مطلب خاطرنشان كرد: مركز رشد نمى‌تواند پاسخگوى اين حجم از درخواست‌ها باشد و تنها حدود 10 درصد يعنى سالى 12، 13 شركت را مى پذيريم. در اين زمينه مشكلات و محدوديت‌هايى از جمله بحث فضاى استقرار مطرح است كه اميدواريم در سال جارى حل شود.

مدير مركز رشد فن‌آورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف ، خاطر نشان كرد: 77 شركت، دوران استقرار خود را طى كرده‌اند. طى اين دوران فضاى رايگان در اختيار شركت‌ها قرار گرفته، امكانات و تجهيزات مورد نياز به آنها داده مى‌شود و هزينه‌هاى جارى مانند آب، برق، گاز و تلفن نيز تقبل شده و سالانه بر مبناى ايده محور، تسهيلات مالى به شركت‌ها تعلق مى‌گيرد.

وى ادامه داد: اكنون 27 شركت مستقر در مركز رشد وجود دارد و 50 شركت از مجموعه مركز رشد فارغ شده‌اند كه 42 شركت موفق بوده و هشت مورد با شكست مواجه شده‌اند كه امرى عادى است.

دهبيدى‌پور در خصوص ميزان فروش شركت‌ها اظهار كرد: آمار سال 1387 نشان مى‌دهد كه 5/2 ميليارد تومان فروش شركت‌هاى فن‌آور مركز بوده است.

مدير مركز رشد فن‌آورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف تصريح كرد كه سايت پژوهش و فن‌آورى دانشگاه به شمال غرب تهران انتقال مى‌يابد كه با برنامه‌ريزى‌هاى انجام شده مشغول فعاليت‌هاى زير ساختى است.