مرکز رشد شريف صفحه نخست

درآمد 15 ميليارد ريالى واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه از فروش محصولات نانويى

دانشگاه صنعتى شريف به منظور فراهم كردن زمينه‌هاى فعاليتِ شركت‌هاى دانش بنيانِ فعال در فناورى نانو، با ارايه خدمات همكارى، پشتيبانى از ايده‌هاى نانويى و تلاش براى فراهم آوردن بازار كار، به جذب واحدهاى فناور در اين حوزه اقدام كرده و ثبت اختراعاتى را نيز در كارنامه خود دارد.

مجيد فروزان مهر، مديـر روابط عمـومـى مـركـز رشـد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه در گفت گو با نشريه شريف با اعلام اين مطلب خاطرنشان كرد: مركز رشد دانشگاه براى حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان با هدف اشتغال زايى و فروش محصول تاكنون 456 ميليون ريال اعتبار به صورت اعتبار خدماتى و اعتبار فناورى هزينه كرده و در نتيجة آن واحدهاى فناور مستقر در طـول مـدت فعاليت خود ( 4 واحد فناور در طول 3 سال) جمعـاً به ميـزان 15 ميليـارد ريال فروش محصول نانويى و عقـد قرارداد داشته اند.

وى تصريح كرد: از سوى ديگر، واحدهاى فناور اين مركز توانسته‌اند تاكنون نسبت به انتشار هشت مقاله داخلى، 16 مقاله خارجى و دو كتاب اقدام نمايند. در زمينه اشتغال نيز تاكنـون 10نفر كارشناسى ارشـد و 31 نفر با تحصيلات كارشناسى ،كاردانى و ديپلم مشغول به كار شده‌اند.

به گفته وى، دريافت رتبه دوم پژوهش كاربردى جشنواره جوان خوارزمى در سال 1387 با ارايه طرح استخراج فلز منيزيم كانى‌هاى معدنى به روش سيليكوترمى، دريافت نانو نماد و همچنين دريافت عنوان مدير پژوهشى شاخص پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز رشد كشور در سال 88 و كسب عنوان برگزيده طرح‌هاى صنايع نوين از جمله افتخارات و عنوان‌هاى كسب شده از سوى واحدهاى فناور فعال در عرصه فناورى نانوى مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف است.

اين مركز در بين مراكز رشد كشور كه زمينه استقرار واحدهاى فناور نانويى را فراهم كرده‌اند، در سومين جشنواره فناورى نانو كه اخيرا برگزار گرديد مقام سوم را در كشور كسب نموده است.

فروزان مهر افزود: توليد لباس و پانسمان زخم آنتى باكتريال با پوشش الياف نانو، توليد پوشش‌هاى نانويى خود تميز شونده، تركيبات پيشرفته پايه پلى اولفين، سيستم‌هاى لايه نشانى در خلا به روش‌هاى سى وى دى و پى وى دى از جمله دستاوردها و فناورى‌هاى ايجاد شده در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف به شمار مى‌آيد.

وى همچنين درباره ثبت اختـراعات صورت گرفته در اين مركز گفت: دستگاه آزمون مقاومت به خراش پليمرها، طراحى مفهومى آزمايشگاه روى تراشـه، ساخت تركيب‌هاى هموپروپيلن و كوپلى پروپيلن مقـاوم به خراش و نانوكامپوزيت پروپيلن مقاوم به خراش از جملـه ابداعات واحدهاى فناور در بخش فناورى نانو است.

فروزان مهر همچنين درباره حمايت‌هاى صورت گرفته از سوى اين مركز تصريح كرد: تأمين فضـاى كارى انعطاف‌پذير با امكانات اوليه ادارى و رايانـه اى، تلاش براى فرآهم كردن حمايت‌هاى قانونى در روند تسريع و رشد واحدهاى فناور، كمك به دريافت تسهيلات مالى و اعتبارى، ارايه خدمات آموزشى و مشاوره‌اى عمومى و تخصصى و تسهيل هم افزايى شبكه‌اى و افزايش توان رقابت و مشاركت در پروژه‌يابى و بازاريابى از برنامه‌هاى حمايتى مركز به شمار مى‌آيد.

وى افزود: ايده محورى در زمينه فنـاورى نانـو يكى از زمينه‌هاى مورد تأكيد مركز رشد دانشگاه جهت جـذب و استقرار واحدهاى فناور مى‌باشد كه علاقـه منـدان مى‌توانند جهت كسب اطلاعـات بيشتـر با مـركـز رشـد دانشگاه تماس حاصل نمايند.