مرکز رشد شريف صفحه نخست

پنجمين جلسه دورهمى (ساعت چاى) در مركز رشد پارك علم و فناورى شريف

پنجمین دورهمی واحدهای فناور مرکز رشد (ساعت چای) با حضور مدیران و کارشناسان واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، پنجمین جلسه دورهمی (ساعت چای) روز دوشنبه 17 دی 97 در محل مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه شریف با هدف تعامل هر چه بیشتر واحدهای فناور با یکدیگر و ایجاد شبکه ارتباطی موثر بین شرکت‌های دانش بنیان برگزار گردید.

در این جلسه آقای دارستانی فراهانی مدیرعامل شرکت توسعه فناوری آریا کاوش در خصوص داستان ایجاد سامانه استاد بانک و همچنین فراز و فرودهایی که در این مسیر پیش رو گذاشته اند، صحبت کردند. سامانه استاد بانک یلتفرم تدریس خصوصی و انتخاب آنلاین معلم و ارتباط استاد و شاگرد است. در انتهای جلسه نیز مدیران فناور مرکز رشد، تجربیات خود را در زمینه نوآوری و توسعه کسب و کار مطرح کردند.