مرکز رشد شريف صفحه نخست

چهارمين جلسه دورهمى (ساعت چاى) در مركز رشد پارك علم و فناورى شريف

چهارمین  دورهمی واحدهای فناور مرکز رشد (ساعت چای) با حضور مهندس حسینی معاون مرکز و همچنین مدیران و کارشناسان واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، چهارمین جلسه دورهمی (ساعت چای) روز دوشنبه 12 آذر 97 در محل مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه شریف با هدف تعامل هر چه بیشتر واحدهای فناور با یکدیگر و ایجاد شبکه ارتباطی موثر بین شرکت‌های دانش بنیان برگزار گردید. در این جلسه آقای منتظری نمین هم بنیانگذار شرکت نو اندیشان شهر فرنگ در خصوص فعالیتها و چگونگی حضور در مرکز رشد صحبت کردند و با مدیران واحدهای فناور حاضر در جلسه به تبادل تجربیات در زمینه نوآوری و توسعه کسب و کار پرداختند.