مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره «جذب سرمايه براى كسب و كار» در مركز رشد پارك علم و فناورى شريف

با توجه به نیاز شرکت های کوچک و نوپا به تامین مالی و جذب سرمایه، مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه شریف دوره آموزشی «جذب سرمایه برای کسب و کار با تاکید بر سرمایه گذاری خطر پذیر» را  به مدت 3 ساعت در روز یکشنبه 27 آبان 1397 برگزار نمود.

در اين دوره كه با ارائه آقاى عرفان اقبالی و آقای دکتر محمد احمدی از بنیانگذاران و همکاران اسمارت آپ ونچرز، انجام گرفت، مباحثى نظير: بررسی بازیگران فعال تأمین مالی، بررسی منابع سرمایه، اصول انتخاب سرمایه گذار، رفتارشناسی سرمایه گذاران، سرمایه گذاری خطرپذیر، فرآیند تامین مالی از سرمایه گذاری خطرپذیر، ارزش آورده های غیر مالی سرمایه گذار خطرپذیر و ... مطرح گرديد. فراگيران در طى دوره سوالات خود را مطرح و پاسخ لازم را دريافت نمودند.