مرکز رشد شريف صفحه نخست

سومين جلسه دورهمى (ساعت چاى) در مركز رشد پارك علم و فناورى شريف

سومین دورهمی واحدهای فناور مرکز رشد (ساعت چای) با حضور مهندس فخر مدیر عامل انستیتو بسته بندی ایران، مهندس حسینی معاون مرکز و همچنین مدیران و کارشناسان واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، سومین جلسه دورهمی (ساعت چای) روز دوشنبه 14 آبان 97 در محل مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه شریف با هدف تعامل هر چه بیشتر واحدهای فناور با یکدیگر و ایجاد شبکه ارتباطی موثر بین شرکت‌های دانش بنیان برگزار گردید. در این جلسه مهندس فخر در خصوص فعالیتهای انستیتو بسته بندی ایران صحبت کردند و از برگزاری همایش و کارگاه‌های آموزشی در این زمینه در نیمه دوم آذر ماه خبر دادند.