مرکز رشد شريف صفحه نخست

نشست مشترك ستاد سلول هاى بنيادى و مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل ستاد توسعه علوم وفناوری های سلولهای بنیادی، جلسه ای تعاملی با حضور دکتر شکرچیان، مسئول رویداد استارتاپی سومین جشنواره ملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، مهندس محمدرضا حسینی، معاون مرکز رشد فناوری های پیشرفته شریف و نماینده شتابدهنده شریف در تاریخ 9 مهرماه 1397 در محل مرکز رشد فناوری های پیشرفته شریف برگزار شد.

در ابتدا، دکتر شکرچیان با اشاره به تجربه ی مرکز رشد دانشگاه شریف در برگزاری رویداد های مرتبط با کار آفرینی، مشارکت این مرکز در برگزاری رویداد استارتاپی جشنواره را امری مهم خواند و افزود: مشارکت مرکز رشد در زمینه نحوه برگزاری قسمت های مختلف رویداد مذکور، بخصوص بخش تجاری و بوم کسب وکار می تواند به بهتر برگزار شدن این رویداد بیانجامد.

در ادامه مهندس حسینی  با اشاره به روند برگزاری رویداد های استارتاپی توسط این مرکز بیان کرد: برگزاری چنین رویداد هایی در مرکز رشد توسط تیمی تخصصی انجام می پذیرد که به طور کامل جهت این رویداد آمادگی همکاری های لازم را دارند.

دکتر شکرچیان فعالیت های ترویجی در راستای ایجاد ارتباطات بین رشته ای در آینده را امری مهم دانست و افزود: در آینده جهت برقراری این ارتباطات تدارکات لازم انجام خواهد شد.

در انتهای این جلسه، تیم اجرایی، از باشگاه کسب وکار دانش بنیان دانشگاه صنعتی شریف (باکس) بازدید به عمل آوردند.