مرکز رشد شريف صفحه نخست

دومين جلسه دورهمى واحدهاى فناور (ساعت چاى) در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

دومین دورهمی واحدهای فناور مرکز رشد (ساعت چای) با حضور مدیر مرکز رشد و میهمانانی از بانک و بیمه اقتصاد نوین، به همراه مدیران و کارشناسان واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد دانشگاه شریف دومین جلسه دورهمی (ساعت چای) روز دوشنبه 2 مهر97 در محل مرکز رشد با هدف تعامل هر چه بیشتر واحدهای فناور با یکدیگر و ایجاد شبکه ارتباطی موثر بین شرکت‌های دانش بنیان برگزار گردید. این برنامه با حضور دکتر طالبی مدیر مرکز، مهندس حسینی معاون مرکز و همچنین آقای رضایی ریاست شعبه آزادی بانک اقتصاد نوین به همراه خانم جمشیدی نماینده بیمه نوین انجام شد.

میهمانان دیگر این برنامه دورهمی؛ آقای کاظم پور نماینده شرکت داریک اندیشان، فعال در حوزه مالیاتی و حسابداری، آقای نادری، دبیر اجرایی نمایشگاه کیش اینوکس 2018 و مدیران و کارشناسان واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد بودند.