مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى جلسه دورهمى واحدهاى فناور در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

دورهمی واحدهای فناور مرکز رشد (ساعت چای) روز دوشنبه 5 شهریور97 با حضور آقای رئیسی مدیر ارتباط با مشتری صندوق توسعه صادرات و فناوری شریف، آقای حسینی معاون مرکز رشد و مدیران و کارشناسان واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد برگزار شد.

این برنامه جهت آشنایی و تعامل هر چه بیشتر واحدهای فناور با یکدیگر و ایجاد شبکه ارتباطی موثر بین شرکت‌های دانش بنیان برگزار گردید.

این دورهمی قرار است اولین دوشنبه هر ماه برگزار شود و جهت آشنایی واحدهای فناور با نقش آفرینان اکوسیستم کارآفرینی در هر جلسه از افراد مرتبط با فضای کسب و کار و شرکت‌های دانش بنیان دعوت شود.

تصاویر دورهمی را در اینجا مشاهده کنید.