مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «تجزيه و تحليل صورت‌هاى مالى» در مركز رشد دانشگاه شريف

یکی از موضوعات مالی که برای مدیران کسب و کار از اهمیت بالایی برخوردار است، تجزیه و تحلیل صورت های مالی است تا بر اساس آن، مدیران بتوانند برای مدیریت کسب و کار، تصمیمات مالی مناسبی را اتخاذ کنند.

مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران و کارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای مدیران» را از تاریخ 15 تا 17 مرداد 1397 به مدت 10 ساعت برگزار نمود. 

در اين دوره كه با ارائه جناب آقاى پرویز بختیاری عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی، مؤلف، مدرس و مشاور در حوزه مدیریت مالی، انجام گرفت مباحثى نظیر: انواع صورت‌های مالی، تشریح ساختار صورت‌های مالی، تشریح جزییات و نحوه طبقه بندی حساب‌ها در ترازنامه، تشریح ساختار بهای تمام شده، تشریح جزییات صورت سود و زیان، ارایه نمونه‌های صورت‌های مالی واقعی، اطلاعات قابل استخراج از صورت‌های مالی، اهمیت تحلیل آن، انواع تحلیل‌ها، تشریح روش‌های تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، تجزیه و تحلیل افقی صورت‌های مالی، تجزیه و تحلیل عمودی صورت‌های مالی، تجزیه و تحلیل به کمک نسبت‌های مالی، تشریح صورت جریان وجوه نقد و ... مطرح شد.