مرکز رشد شريف صفحه نخست

حضور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در سومين نمايشگاه بين المللى فناورى نانو

سومين جشنواره فناورى نانو از 3 تا 7 آبان ماه در محل نمايشگاه بين المللى برگزار مى شود اين جشنواره در روز سوم آبان ماه با حضور رياست جمهورى آغاز به كار مى كند.

نمايشگاه توانمنديهاى ملى فناورى نانو، كريدور خدمات فناورى تا بازار، آموزش عمومى، مسابقه ملى هنر و فناورى نانو، فروشگاه محصولات نانو، نشستها و كارگاه هاى تخصصى و مراسم تجليل از برترينهاى فناورى نانو از بخشهاى سومين جشنواره فناورى نانو است.

در اين دوره از جشنواره 25 دانشگاه و پژوهشگاه، 13 پارك فناورى و مركز رشد، 80 شركت فعال در حوزه نانو فناورى و 12 آزمايشگاه فعال در اين حوزه حضور خواهند داشت.

مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف در بخش پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز رشد حضور داشته و برخى از اقدامات، فعاليت ها و دستاوردهاى خود را در حوزه نانو فناورى در سالن 12، غرفه شماره 121337 معرفى خواهد كرد.