مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قوانين و تكاليف مالياتى» در مركز رشد دانشگاه شريف

آشنايى با قوانين و مقررات مالياتى، يكى از نيازهاى اساسی شركت‌هاى خصوصى مى‌باشد كه عدم آگاهى درست و كاربردى از قوانين و روند اجرايى پرداخت ماليات، باعث بروز مشكلاتى در شركت‌ها مى‌شود. در اين ميان آشنايى مديران و كارشناسان شركت‌هاى كوچك و دانش بنيان با قوانين مالياتى امرى ضرورى است. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با مباحث مالياتى، دوره آموزشى «آشنایی با قوانین و تکالیف مالیاتی» را برگزار کرد.

اين دوره آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، به مدت 12 ساعت در تاريخ 29 و 30 خرداد و 4 تیر 1397 برگزار شد.

در اين دوره كه با ارائه آقاى مهدی مرادی، مشاور و مدرس امور مالياتى، انجام گرفت، مباحثى نظير: انواع ماليات‌هاى مستقيم، تکالیف مودیان در قانون مالیات، ماليات اجاره، ماليات حقوق، ماليات عملكرد شركت‌ها، قوانين ماليات بر ارزش افزوده، نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده، معافيت‌هاى مالياتى، جرايم مالياتى، مراحل اجرايى حل اختلاف و رسیدگی به دعاوی مالیاتی، نحوه پلمپ دفاتر، شرایط معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان، تکمیل اظهارنامه و ... مطرح گرديد. در پايان دوره، به سؤالات مالياتى شركت كنندگان پاسخ داده شد.