مرکز رشد شريف صفحه نخست

دورهمى واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه شريف به همراه ضيافت افطار

جلسه دورهمی واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف با حضور آقای مهندس دهبیدی پور رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شریف و آقای دکتر طالبی مدیر مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه شریف سه شنبه 8 خرداد 1397 برگزار شد.

در این جلسه ابتدا دکتر طالبی در مورد ضرورت برگزاری این دورهمی‌ها و نقش آن در ارتباط موثر بین واحدهای فناور و افزایش تعامل بین واحدها و مرکز رشد توضیحاتی را بیان کرد.

لازم به ذکر است با توجه به بازنشسته شدن آقای زرعلی معاون مرکز رشد، تودیع ایشان و معارفه معاون جدید مرکز آقای حسینی در این دورهمی انجام شد.

گفتنی است دکتر طالبی در مراسم تودیع و معارفه گفت: ما سعی داریم از تجارب آقای زرعلی در ادامه مسیر مرکز رشد استفاه کنیم و  در این راستا آقای حسینی ظرفیت مناسبی برای ادامه این مسیر خواهند داشت.

در ادامه مهندس دهبیدی پور ضمن تشکر از زحمات آقای زرعلی گفت: ایشان پدر معنوی مرکز رشد هستند که زحمات بسیار زیادی را در ثبات و حفظ ساختار مرکز رشد متقبل شدند.