مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «اصول هدف‌گذارى در مديريت كسب و كار» در مركز رشد شريف

مدیریت بر مبنای اهداف (MBO) یکی از سبک‌های کاربردی مدیریت کسب و کار می‌باشد که گام اول در بکارگیری آن، تعیین درست اهداف است. مشخصات و ویژگی‌های یک هدف صحیح و جامع بودن اهداف در یک کسب و کار از مهمترین موضوعاتی است که در هدف‌گذاری باید مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس مرکز رشد دانشگاه شریف برای آشنایی واحدهای فناور با این شیوه مدیریتی دوره آموزشی «اصول هدف‌گذاری در مدیریت کسب و کار» را برگزار نمود.

اين دوره آموزشى مخصوص مديران واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه بوده كه به مدت 4 ساعت در تاريخ 29 فروردین 1397 برگزار شد. 

در اين دوره كه با ارائه جناب آقاى مهندس رضا شفاعی کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مسئول پذیرش و ارزیابی مرکز رشد شریف، مدرس و مشاور در حوزه مدیریت کسب و کار انجام شد مباحثى نظير: اهمیت هدف‌گذاری در مدیریت، ویژگی‌های اهداف، انواع اهداف،‌ جامعیت در هدف‌گذاری، شبکه اهداف، روند هدف‌گذاری، هدف‌گذاری و یادگیری، هدف‌گذاری و ارزیابی عملکرد و ... مطرح شد. اين کارگاه به صورت آموزشى و مشاوره‌اى انجام گرفت و فراگيران در طى دوره مشكلات و سوالات خود را مطرح و پاسخ لازم را دريافت کردند.