مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى كارگاه آموزشى «اصول تنظيم و انعقاد قرارداد كار» در مركز رشد دانشگاه شريف

با توجه به اهمیت و جایگاه نیروی انسانی و رعایت حقوق قانونی مربوط به کارکنان در شرکت‌های نوپا، نیاز است که مدیران شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان با اصول و قواعد یک قرارداد کار صحیح و قانونی آشنا باشند تا در آینده با نیروی انسانی خود دچار مشکل نشوند، به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، کارگاه آموزشى «اصول تنظیم و انعقاد قرارداد کار» را برگزار نمود.

اين کارگاه آموزشى مخصوص مديران واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه بوده كه به مدت 5 ساعت در تاريخ 25 بهمن 1396 برگزار شد. 

در اين کارگاه كه با ارائه جناب آقاى آرمین خوشوقتی مدرس ومشاور در حوزه قوانین و مقررات قانون کار انجام شد مباحثى نظير: مروری بر کلیات قرارداد کار، نحوه تنظیم قراردادهای کار ( تمام وقت ، پاره وقت و مشاوره)، شروط قراردادکار. معین بودن موضوع، زمان، طرفین و مبلغ قرارداد، آثار و تبعات قرارداد، تفاوت تجدید و تمدید قرارداد، نحوه تکمیل بندهای قرارداد کار مانند نوع قرارداد، حق السعی، ساعت کار و ... مطرح شد. اين کارگاه به صورت آموزشى و مشاوره‌اى انجام گرفت و فراگيران در طى دوره مشكلات و سوالات خود را مطرح و پاسخ لازم را دريافت کردند.