مرکز رشد شريف صفحه نخست

تعطيلى مركز رشد دانشگاه شريف در روز دوشنبه 9 بهمن 1396

قابل توجه واحدهای فناور مستقر

احتراماً با توجه به اطلاعیه استانداری تهران مبنی بر تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، فردا دوشنبه (9 بهمن 1396) دانشگاه صنعتی شریف و مرکز رشد دانشگاه تعطیل است.