مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قانون كار» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

آشنايى با قوانين و مقررات قانون كار، يكى از مهم ترین نيازهاى شركت‌هاى دانش بنيان در حوزه قوانین و مقررات است كه عدم آگاهى درست و كاربردى از این قوانين و روند اجرايى آن، باعث بروز مشكلاتى در اينگونه شركت‌ها مى‌شود. آشنايى مديران و كارشناسان شركت‌هاى كوچك و دانش بنيان با حقوق كار مانع بروز مشكلات قانونى بين كارفرما و نیروی انسانی خواهد شد لذا شناخت اين قوانين امرى ضرورى است. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «آشنايى با قوانين و مقررات قانون كار» را برگزار نمود.

اين دوره آموزشى مخصوص مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه بوده كه به مدت 8 ساعت در تاريخ 18 و 21 آذر 1396 برگزار شد.

در اين دوره كه با ارائه جناب آقاى آرمین خوشوقتی مدرس ومشاور در حوزه قوانین و مقررات قانون کار انجام شد مباحثى نظير: مروری بر قانون کار، نحوه تنظیم قراردادها ( تمام وقت ، پاره وقت ، مشاوره ، پیمانکاری)، دامنه شمول قانون کار، آئین دادرسی کار، کارگاه محاسبات: نحوه محاسبات ساعات کار، مرخصی ها، مزد و مزایا ، اضافه کار، ماموريت، بخشنامه های روابط کار  و ... مطرح ‌شد. اين دوره به صورت آموزشى و مشاوره‌اى انجام گرفت و فراگيران در طى دوره مشكلات و سوالات خود را مطرح و پاسخ لازم را دريافت کردند.