مرکز رشد شريف صفحه نخست

پارسا پليمر شريف برترين شركت فناور در جشنواره برترين‌هاى فنارى نانو

برترین شرکت‌های فناور در حوزه‌ی فناوری نانو طی مراسمی در دومین روز دهمین نمایشگاه فناوری نانو معرفی و از آن‌ها تقدیر شد. پارسا پلیمر شریف، اکسیر نانوسینا و آرتاش کامپوزیت به ترتیب حائز رتبه‌های اول تا سوم جشنواره‌ی برترین‌های فناری نانو در بخش شرکت های فناور شدند.

به گزارش روابط عمومی؛ جشنواره‌ی برترین های فناوری نانو هر سال به ارزیابی و رتبه بندی دستاوردهای شرکت‌های فعال در حوزه‌ی فناوری نانو می‌پردازد و از شرکتهای برتر همزمان با جشنواره فناوری نانو در مهرماه، با اهداء جوایز تقدیر به عمل می‌آید. این جشنواره دستاوردهای شرکت‌ها را در سه بخش بررسی می‌کند. در این دوره، با توجه به لزوم بازنگری در مدل جایزه، تغییرات قابل توجهی در نحوه ارزیابی ایجاد شده و مدل جدید در سه بخش، شرکت های صنعتی برتر، شرکت های فناور برتر و شرکت های صادر کننده به روزرسانی شده است. 

در بخش معرفی برترین شرکت های فناور، شرکت پارسا پلیمر شریف حائز رتبه ی نخست شد. این شرکت دانش بنیان برخاسته از دانشگاه صنعتی شریف و از شرکت‌های رشد یافته مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته شریف، تحت نظارت علمی دکتر رضا باقری عضو هیئت علمی دانشکده ی مهندسی و علم مواد و با مدیریت عاملی آقای مهندس سعید زکایی در سال 1386 تاسیس شده و هم اکنون در حوزه‌ی پلیمر مشغول به فعالیت است. پارسا پلیمر با بهره‌گیری از فناوری نانو موفق به تولید محصول ترکیبات پیشرفته‌ی پلیمر نانویی و دوست‌دار محیط زیست شده است.
شرکت اکسیر نانوسینا حائز رتبه‌ی دوم جشنواره‌ی برترین شرکت‌های فناور در سال 1388 تاسیس شده و با حمایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو و با همکاری شرکت سبحان آنکولوژی موفق به تولید صنعتی نانودارو های ضدسرطان شده است.
شرکت آرتاش کامپوزیت نیز موفق به کسب رتبه‌ی سوم جشنواره‌ی برترین‌های فناوری نانو در بخش معرفی شرکت‌های فناور شد. این شرکت در سال 1389 تاسیس شده و در حال حاضر در حوزه‌ی تولید انواع سره جوش نانوکامپوزیتی فعالیت می‌کند.
لازم به یادآوری است، در حاشیه‌ی دهمین نمایشگاه فناوری نانو، دوازدهمین جشنواره ی برترین‌های فناوری نانو برگزار شد و شرکت‌های برتر در هر بخش معرفی شدند. پیش از این، 11 دوره از این جشنواره برگزار شده‌ و نهادهای برتر فناوری نانو در سال‌های 1384 تا 1394 مشخص شده بودند.