مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى كارگاه آموزشى «آشنايى‌ با نظام حقوقى اسناد تجارى» در مركز رشد شريف

اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت روزانه در معرض معاملات و قراردادهاى مختلفى قرار مى گيرند كه در آنها از انواع اسناد تجارى استفاده مى شود. استفاده صحيح از اسناد تجارى كه متضمن حقوق افراد باشد، مستلزم آگاهى از قوانين و مقررات حاكم بر آنهاست. اين موضوع براى شركت‌هاى دانش‌بنيان از اهميت دوچندانى برخوردار است تا با شناخت صحيح از قوانين و مقررات حاكم بر اسناد تجارى از حقوق خود در قراردادهاى مختلف پاسدارى کنند. در همين راستا مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، كارگاه آموزشى «آشنايى با نظام حقوقی اسناد تجارى (با تأکید بر چک)» را برگزار ‌نمود.

اين كارگاه آموزشى مخصوص مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه بوده كه به مدت 4 ساعت در روز چهارشنبه مورخ 15 شهریور 1396 برگزار شد.

در اين كارگاه كه با ارائه جناب آقاى دكتر عليرضا شمشيرى وكيل پايه يك دادگسترى، مدرس و مشاور در زمينه حقوق مدنى، تجارى و عضو هيأت علمى دانشگاه، انجام گرفت، مباحثى نظير: معناى اسناد تجارى، انواع اسناد تجارى، بررسى چك به عنوان پركاربردترين سند تجارى، بررسى وظايف صادركننده، دارنده و پرداخت كننده چك، انواع ضمانت اجراها، بررسى چك بلامحل و چك غيرقابل پرداخت، ‌شروع اقدامات حقوقى جهت مطالبه وجه چك با استفاده از ضمانت اجراهاى سه گانه به همراه ارائه اسناد لازمه، آموزش شيوه تنظيم دادخواست و شكواييه در مورد چك، موارد كاربردى تبديل چك كيفرى به حقوقى و بالعكس و ... مطرح گرديد. فراگيران در طى دوره مشكلات و سوالات خود را مطرح و پاسخ لازم را دريافت نمودند.