مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «توسعه مهارت‌هاى فروش» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

فروش محصول (كالا/خدمت) يكى از نيازهاى مهم و اساسى كسب و كارهاى كوچك و دانش بنيان است كه آگاهی و بکارگیری مهارت‌های فروش برای رشد شرکت بسیار تاثیر گذار است و عدم توسعه این مهارت‌ها، مشكلاتى را براى ادامه حيات كسب وكار به وجود خواهد آورد. جهت بقاى كسب و كار در بازارهاى رقابتى در سطح ملى و جهانى، آشنايى مديران و كارشناسان شركت‌هاى دانش بنيان با مهارت‌های فروش امرى ضرورى است. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «توسعه مهارت‌های فروش» را برگزار نمود.

اين دوره آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، به مدت 12 ساعت در تاریخ 15 ، 18 و 22 مرداد 1396 در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف برگزار شد. در اين دوره كه با ارائه جناب آقاى دكتر محمد رضا نظرى مدرس و مشاور در حوزه مديريت كسب و كار و تجارى سازى فناورى، انجام شد، موضوعاتى نظير: آشنايى با بازار، مشخصات بازار فناوری‌های پیشرفته، ارتباط بازار و محصول دانش بنیان، فرمول فروش، ماتریس بازار، روشهای فروش محصولات دانش بنیان، مهارت‌های فروش و .... مورد بحث قرار گرفت.